Rezultatele expertizei dosarelor depuse la concursul pentru acordarea Premiilor nominale ale Academiei de Științe a Moldovei. Secția de Științe Umanistice și Arte

2018-10-23

 

Nume, prenume candidat
Număr dosar
Premiu AȘM
Punctaj
Expert 1
Punctaj
Expert 2
 
Bahnaru Vasile
2
„Eugeniu Coșeriu”, în domeniul limbii române
185,3
204,92
 
Ungureanu Elena
4
„Eugeniu Coșeriu”, în domeniul limbii române
204,5
309,5
 
Corcinschi Nina
7
„Grigore Vieru”, în domeniul literaturii
500,0
215,0
Eșanu Andrei
 
Eșanu Valentina
11
„Alexandru Boldur”, în domeniul istoriei
377,0
377,0
 
Gumenâi Ion
15
„Alexandru Boldur”, în domeniul istoriei
278,35
274,0