Raport sumar pe rezultatele proiectului ”Optimizarea tratamentului cu Implant Cochlear la copiii cu hipoacuzie senzorineurală autosomal recesivă nonsindromică cu mutații la nivelul genei GJB2”

2018-11-05

 

Obiectivele proiectului

1. Crearea unui nucleu multidisciplinar transfrontalier de competenţă în investigare, diagnosticul molecular-genetic, reabilitarea copiilor cu surditate senzorineurală (SSN) prin cooptarea şi implicarea experţilor pe domeniul de interes.
2. Estimarea contribuţiei defectelor genice majore asociate cu SSN în populaţia din regiunea Moldovei (prevalența, corelaţia genotip-fenotip).
3. Crearea unei baze de expertiză capabilă, care să susţină accesarea unor programe internaţionale de cercetare în domeniul surdităţii.

Termenul executării:

01.09.2016 – 31.08.2018

Detalii