Raport sumar pe rezultatele proiectului "Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului"

2018-11-05

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general. Dezvoltarea capitalului uman şi ştiinţific în Romania şi Moldova. Acest obiectiv vizează îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul schimburilor de expertiză între cei doi parteneri, prin oferirea unor programe competitive întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate crescută transnaţională şi intersectorială, bazate pe sprijin financiar necesar mobilităţilor şi menite să facă din cariera în cercetare o opţiune mai atractivă şi motivantă.

Obiective specifice.

1. Îmbunătăţirea expertizei de cercetare, a echipelor implicate în proiect;
2. Sprijinirea unui număr de 20 de cercetători care se încadrează în acest domeniu prioritar, al cercetarilor OMICS (Genomics, Proteomics, Metabolomics, Epigenomics etc);
3. Îmbunătăţirea mobilităţii academice pentru un număr de 20 de cercetători din Romania şi Republica Moldova;
4. Diversificarea formelor de pregătire pentru cercetători prin utilizarea tehnologiilor genomice.
5. Includerea în programele de pregătire a doctoranzilor şi masternazilor a unor sesiuni menite să dezvolte capacitatea de publicare ştiinţifică, competenţele de management al cercetării, spiritul antreprenorial;
6. Îmbunatăţirea calităţii şi a volumului cooperării bilaterale între instituţiile de învăţământ superior din Romania şi Republica Moldova;
7. Facilitarea dezvoltării practicilor inovative în educaţie şi cercetare la nivel terţiar, şi transferul acestora, de la o ţară participantă către cealalta;
8. Dezvoltarea conţinutului inovator al cercetarii pentru creşterea competitivităţii celor doi parteneri în vederea participarii la proiecte Horizon 2020.
9. Crearea unei biobanci şi stabilirea protocoalelor pentru colectarea şi stocarea materialului biologic în vederea demarării cercetării propuse şi a continuării ei printr-o aplicaţie comună Horizon 2020.

Termen de executare

01.07.2016 - 28.09.2018

Detalii