Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Știnței pentru Pace și Dezvoltare

2018-11-09
 

Distinși savanţi, oameni de ştiinţă, cercetători şi inovatori,

A devenit deja o frumoasă tradiție ca la 10 noiembrie comunitatea științifică din țară și toți cei care au îmbrățișat activitatea de cercetare să marcheze Ziua Internaţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare.
 
Ziua Științei constituie un bun prilej pentru a celebra pe cei care alcătuiesc esenţa forului nostru științific de consacrare, simbol al spiritualității și creației autentice, care, prin obținerea de noi cunoștințe și elaborarea de noi tehnologii, îşi aduc zilnic contribuția la dezvoltarea științei și la promovarea valorilor comunității academice.
 
În calitatea sa de instituţie publică de interes național ce reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării, în comun cu universităţile şi instituţiile de cercetare, prin potenţialul lor de cunoaştere ştiinţifică, Academia de Științe prioritar poartă grija susținerii și dezvoltării științei fundamentale, care rezultă în noi descoperiri, a  căror implementare conduce la regândirea proceselor globale.
 
Rolul oamenilor de știință din Moldova constă în aceea ca ei să producă cunoștințe, estimări ale situațiilor și să prezinte recomandări  pentru cei care iau decizii. În același timp, membrii comunității academice îşi au rolul său în sensibilizarea societății civile și a clasei politice, prezentându-se ca factor de coagulare și de mediere. Datorită oamenilor de ştiinţă şi care sunt angajaţi în serviciul ştiinţei, am reuşit să demonstrăm că efortul consolidat și spiritul de echipă ne poate conduce spre a obține rezultate frumoase, iar scopul nostru rămâne a fi creșterea performanței domeniilor cercetării și inovării, precum și fortificarea comunităţii oamenilor de ştiinţă.
 
Cu prilejul Zilei profesionale, Vă exprimăm alese sentimente de considerație și prețuire pentru responsabilitate și dăruire de sine în activitatea de cercetare, pentru realizările importante ce au dus la dezvoltarea științei și tehnologiilor în Republica Moldova.
 
Vă urăm sănătate și energie, mult succes și inspirație în procesul de cercetare și realizarea aspirațiilor creative, pentru a obţine noi reușite în dezvoltarea societății cunoașterii.
 
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei