De Ziua Științei, au fost înmânate Premiile AȘM, în cadrul unei ședințe festive

2018-11-10
 

Cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, la Academia de Științe a Moldovei, la 9 noiembrie 2018, a avut loc Ședința festivă, la care au participat: conducerea AȘM,membrii titulari și corespondenți ai instituției academice, reprezentanți ai Președinției, Legislativului, Executivului, corpului diplomatic acreditat la Chișinău, coordonatori ai Secţiilor de ştiinţe, institutelor de cercetare, rectori și prorectori ai universităților, oameni de cultură, precum și din mediul de afaceri.

Festivitatea a fost inaugurată de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, care a salutat distinsul auditoriu, adresând un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Științei. „Este momentul în care societatea are ocazia să mediteze o dată în plus asupra omului de ştiinţă, asupra rolului ştiinţei pentru cetăţean, ţară şi pentru lume în general, când ceilalţi pot să afle mai multe despre comunitatea științifică, despre cercetători, despre oamenii care formează această tagmă destul de mică în ţara noastră, precum și despre aportul acestor intelectuali la dezvoltarea științei, contribuțiile lor la procesul de consolidare identitară a poporului nostru”, a menționat președintele AȘM, subliniind că în calitatea sa de for științific, Academia a avut nevoie de o perioadă îndelungată pentru a se consolida. Drept finalitate a acestui proces, a specificat președintele Duca, Academia de Științe și-a asumat responsabilitatea pentru administrarea științei și a oferit infrastructura necesară pentru dezvoltarea ei, devenind astfel unica instituție publică de interes național, coordonator al activității științifice și cel mai înalt for științific. „Astăzi, rolul Academiei, rolul comunității științifice, rolul oamenilor de știință din Moldova constă în aceea ca ei să producă cunoștințe, estimări ale situațiilor și să prezinte recomandări, care trebuie să fie utilizate de către cei care iau decizii. Academia prioritar poartă grija susținerii și dezvoltării științei fundamentale, care rezultă în noi descoperiri, implementarea cărora conduce la regândirea anumitor procese globale”, a punctat acad. Duca, urând sănătate și succes în realizarea obiectivelor propuse tuturor celor dedicați carierei științifice (Discursul integral)
 
La ședința festivă a fost prezent Consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, dr. Corneliu Popovici care a transmis mesajul de felicitare al Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, adresat comunități științifice din țara noastră. „Stimați membri ai comunității științifice, îmi face o deosebită plăcere și onoare să vă adresez cordiale felicitări cu ocazia Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamat drept sărbătoare profesională a lucrătorilor din sfera științei și inovării. Este un frumos prilej pentru a exprima înalta apreciere a abnegației cu care vă consacrați progresului și bunăstării omenirii”, se arată în mesajul Președintelui. Exprimându-și recunoștința pentru munca savanților consacrați și încrederea în potențialul tinerilor cercetători, șeful statului le-a urat tuturor succese remarcabile și atingerea celor mai îndrăznețe obiective, întru binele cetățenilor Republicii Moldova și al întregii lumi.
 
Un mesaj de felicitare a adresat și dr. Viorica Boaghi, Director al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). „Vreau să vă urez cu toată sinceritatea multă creativitate în continuare, realizări frumoase în domeniul cercetării-inovării”, le-a urat oficialul oamenilor de știință.
 
Sărbătoarea care a întrunit elita intelectuală a țării a fost și un bun prilej pentru a se bucura de rezultatele oamenilor de ştiinţă, de a etala personalități ale țării noastre, cu succese deosebite în cercetare și inovare. Astfel, în cadrul ședinței festive a avut loc ceremonia de înmânare a Premiilor AȘM laureaților pentru diferite nominalizări, premii susținute și finanțate de Parlament, Guvern și oameni de afaceri.
 
Printre laureații premiilor AȘM se numără acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu șef Secție istorie medievală, cercetător științific superior, Institutul de Istorie al MEEC care s-au învrednicit de Premiul AŞM în domeniul istoriei și filosofiei „Alexandru Boldur”. Premiul AŞM în domeniul chimiei „Nicolae Gărbălău” i-a revenit dnei Sturza Rodica, doctor habilitat, prof.univ. la Universitatea Tehnică a Moldovei. Premiul AŞM în domeniul agricultură „Ilie Untilă” - Botnari Vasile, doctor habilitat, director la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al MECC. Dna Nina Corcinschi, doctor în filologie, conferențiar universitar, Director adjunct la Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu” a beneficiat de Premiul AŞM în domeniul literatură „Grigore Vieru”. 
 
Toate premiile și laureații aici
 
De asemenea, au fost înmânate și diplome de participare.
Lista participanților aici
 
Președintele AȘM a felicitat premianții și le-a dorit succese în viitor, sănătate, iar participanților le-a dorit să nu se descurajeze, să participe și la alte ediții, că doar participând poți să câștigi.
 
Ulterior, a avut loc înmânarea însemnelor de Doctor Honoris Causa al AȘM maestrului Nicolae Botgros, conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”. Decizia de a i se conferi onorificul titlu maestrului fiind adoptată la 29 octombrie curent de către Prezidiul AȘM la recomandarea Secției științe umanistice și arte a AȘM, decizie ce vine să materializeze dovada recunoașterii din partea comunității științifice a meritelor prim-dirijorului Orchestrei Naționale de muzică populară „Lăutarii”, Maestrul Nicolae Botgros, care a avut și are o contribuție substanțială la dezvoltarea artei muzicale.
 
În semn de recunoștință pentru conferirea prestigiosului titlu, maestrul Botgros, împreună cu Lăutarii său au susținut un concert de zile mare, apreciată drept o premiera și pentru Orchestra Lăutarii și pentru Academia de Științe. „Să vă păzească Domnul de toate cele rele!”, a exclamat cu emoții vădite ce i se citeau și în ochi și pe față Artistului.
 
 
Eugenia Togan,
Serviciul de Presă al AȘM