Raport sumar pe rezultatele proiectului "Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno- heterociclici (CHIRCOMPTERPHET)"

2018-11-15

Obiectivele proiectului:

1. Sinteza liganzilor de tip terpeno-heterociclic.

a) Sinteza liganzilor de tip terpeno-heterociclic conținând nuclee triazolice (5-terpenil-l,2,4-
triazol-3-tionele substituite).
b) Sinteza liganzilor de tip terpeno-heterociclic conținând nucleul oxodiazolic, 5-terpenil-
l,3,4-oxadiazol-2-tiolilor substituiți.
c) Sinteza liganzilor de tip terpeno-diazinic.

2. Obţinerea compuşilor complecşi noi prin complexarea liganzilor de tip terpeno- heterociclic cu
metalele tranziționale

a) Obţinerea compuşilor complecşi noi prin complexarea liganzilor 5-terpenil-l,2,4-triazol-3-tionici substituiți cu metalele tranziționale.
b) Obţinerea compuşilor complecşi noi prin complexarea liganzilor 5-terpenil-l,3,4-oxadiazol-2-tiolici substituiți cu metalele tranziționale.
c) Obţinerea compuşilor complecşi noi prin complexarea liganzilor terpeno-1,3-diazinici cu metalele tranziționale.

Termenul executării:

01.07.2016 - 30.06.2018

Detalii