Masa rotundă „Tehnologiile și piețele noi deschid oportunități de dezvoltare a cooperării inovaționale interstatale Rusia – Republica Moldova”

2018-11-22
 

La 26 noiembrie 2018, ora 14:00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (Bd. Ștefan cel Mare 1) va avea loc Masa rotundă cu tema „Tehnologii și piețe noi ca posibilități de dezvoltare a cooperării inovaționale interstatale Rusia – Republica Moldova”.

Scopul evenimentului este de a identifica prioritățile de dezvoltare economică în baza interacțiunii efective a sistemelor naționale de inovații prin următoarele componente:
- Dezvoltarea cooperării interstatale în sfera inovațională;
- Dezvoltarea potențialului științifico-tehnologic;
- Utilizarea comună a infrastructurii inovaționale;
- Reglementarea interstatală a activității inovaționale.
 
Unul dintre obiectivele manifestării constă în identificarea posibilităților de realizare a proiectelor inovaționale în următoarele direcții: tehnologii de producere și infrastructură industrială; tehnologii informaționale și comunicații; industria nanosistemelor; sisteme de transport; medicină și ocrotirea sănătății; explorarea rațională a zăcămintelor minerale; energetică, surse regenerabile și conservarea energiei, etc.
 
În cadrul Mesei rotunde vor fi discutate următoarele aspecte:
Dl Malenko Serghei, șef direcție Rossotrudnicestvo va prezenta informație despre programul de cooperare inovațională a țărilor CSI și interacțiunea cu Republica Moldova în domeniul cooperării științifico-tehnologice.
Dl Isaev Serghei, reprezentant Rossotrudnicestvo, va face o prezentare a tehnologiilor și piețelor noi ca posibilități de dezvoltarea a cooperării inovaționale.
Dl Sapeghin Dmitrii reprezentant Rossotrudnicestvo, va prezenta direcțiile principale de cooperare inovațională în cadrul CSI, formarea centrelor de utilizare colectivă, crearea centrelor de comercializare a inovațiilor, dezvoltarea procedurilor de acreditare a centrelor de excelență etc.
Dl Okunev Alexandr, sef Departament cooperare internațională al Fondului Skolkovo va prezenta informații despre activitatea fondului și perspectivele de cooperate cu instituțiile din Moldova în domeniul științifico-tehnologic.
Dl Iațchevici Vadim, sef Direcție proiecte inovaționale a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare va prezenta instrumentele de susținere a transferului de tehnologii în Republica Moldova
 
La lucrările mesei rotunde sunt invitați directorii instituțiilor de cercetare și cercetătorii, autoritățile administrației publice, reprezentanții universităților, parcurilor tehnologice, incubatoarelor inovaționale, întreprinderilor industriale, inventatorii, persoanele cointeresate.
 
Sunt invitați reprezentanții mass-media.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM