Graficul interviurilor pentru participanţii la concursul prelungit pentru calitatea de membri ai secţiilor de ştiinţe ale AŞM

2018-12-15

Urmare evaluării dosarelor de participare la concursul prelungit privind alegerea cercetătorilor ştiinţifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Comisia de concurs a selectat următorii candidaţi pentru interviu, după cum urmează:

 
Nr
 
d/o
 
Domeniul
 
Candidat
 
Data interviului
 
Ora interviului
 
SECŢIA - Ştiinţe ale vieţii
1
Viticultura
Dr.hab. Mihail Rapcea
 
18.12.2018
14-00
2
Management şi economie în sănătate
Dr.hab. Ciocanu Mihail
 
18.12.2018
14-15
 
SECŢIA -Ştiinţe exacte şi inginereşti
1
Energetica
Dr. Andrei Chiciuc
 
18.12.2018
14-30
2
Energetica
Dr. Mihai Tîrşu
 
18.12.2018
14-50
 
SECŢIA- Ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte
1.
Pedagogie general
Dr. Sadovei Larisa
 
18.12.2018
15-15
2.
Ştiinţe ale limbajului
Dr.hab. Vasile Pavel
 
 
18.12.2018
15-30
3.
Ştiinţe ale limbajului
Dr.hab. Savin Angela
 
18.12.2018
15-45
4.
Teologie
Dr. Vadim Cheibas
 
18.12.2018
16-00

Interviul va avea loc pe 18.12.2018 la adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan Cel Mare şi Sfînt nr.180, et.10, bir.1001.
Pentru informaţii suplimentare: 022272758
Comisia de concurs recomandă prezentarea celei mai relevante lucrări ştiinţifice la interviu.