Sesiunea de constituire a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei

2019-01-23
 

Joi, 24 ianuarie 2019, ora 14:00, Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1) va avea loc Sesiunea de constituire a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei.

Înregistrarea pentru ședință va avea loc în intervalul 13:00-13:45. 
 
PROGRAM
 
Cuvânt de deschidere – președinte interimar al AȘM, acad. Ion TIGHINEANU
 
Cu privire la componența Secțiilor de științe ale AȘM - Secretar științific general al AȘM, dr. hab. Aurelia HANGANU
 
Cu privire la Statutul AȘM - președinte interimar al AȘM, acad. Ion TIGHINEANU
 
Cu privire la efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului - Secretar științific general al AȘM, dr. hab. Aurelia HANGANU
 
Diverse
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM