Medalia AȘM „Dimitrie Cantemir” pentru filologului Angela Savin-Zgardan, ajunsă la o vârstă a împlinirilor creative

2019-02-01
 

  Dr.hab. prof. Angela Savin-Zgardan: „Fără continuitate noi nu putem exista, fără rădăcini noi nu putem exista. Să nu uităm de rădăcinile noastre, să nu uitați voi, cei tineri, de rădăcinile voastre și astfel, vă rog, să transmiteți și copiilor și nepoților voștri această idee de continuitate, de tradiție, de dragoste de patrie, de familie și de Dumnezeu”.

O conferință științifică omagială, consacrată aniversării a 60-a de la nașterea filologului Angela Savin-Zgardan, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător științific principal, șef al Sectorului de istorie a limbii, dialectologie și onomastică, a avut loc la 31 ianuarie 2018, la Academia de Științe a Moldovei. În cadrul evenimentului, organizat de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, a fost lansată și cartea lingvistului Angela Savin, „Motivația unităților polilexicale stabile în limba română”.

La manifestare a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, colegii de la Institutul de Filologie, alături de care lingvistul Angela Savin-Zgardan duce o muncă de cercetare de 38 de ani, precum și colegi de la Universitatea Liberă Internațională, unde are o activitate didactică prodigioasă, prieteni, discipoli.
 
Evenimentul cu dublă conotație a fost inaugurat de directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, dr.hab. Nina Corcinschi. „Doamna Angela Savin a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani, o vârstă a împlinirilor creative, a realizărilor și a proiectelor frumoase pe viitor și eu sunt sigură că aceste proiecte se vor derula la fel de prodigios și de frumos ca și până acum, pentru că o cunoaștem bine pe Doamna Savin”, a menționat directorul în deschiderea evenimentului. Dna Corchinschi a precizat că lingvistul Angela Savin este un nume consacrat în filologia română din 1981, sunt aproape patru decenii, de când desfășoară o intensă activitate de cercetare în cadrul Institutului de Filologie, pe atunci, Institutul de Limbă și Literatură Română. Pentru activitatea remarcabilă desfășurată în cercetarea și organizarea științei, promovarea științei autohtone, din partea Institutului, directorul institutului i-a înmânat omagiatei Diploma de excelență, urându-i cu mult drag și prețuire multă sănătate, mulți ani, să fie și mai departe atât de jovială, voioasă și binevoitoare, cum o cunosc colegii, să-și continue proiectele științifice, munca de cercetare și de predare cu multă putere, voie bună și încredere și să aibă mereu oameni buni și frumoși în preajmă.    
Cu un mesaj de felicitare, la evenimentul aniversar a fost prezent președintele interimar al AȘM, acad. Ion Tighineanu. „Este o zi deosebită, o zi de sărbătoare și nu doar pentru institutul dumneavoastră, dar și pentru comunitatea științifică, fiindcă astăzi omagiem o personalitate, un profesor universitar, un cercetător științific care activează 38 ani”, a subliniat președintele interimar. Mergând în continuare pe cifre, acad. Tighineanu, a mai făcut un calcul, remarcând că, dacă luăm în considerare că Dna Savin a absolvit Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova în 1981, iar astăzi suntem în 2019, rezultă că 19 ani a activat în mileniul II și 19 ani în mileniul III. Dincolo de aceste intervenții mai vesele, președintele interimar al AȘM a ținut să specifice că dna profesor Angela Savin a parcurs toate treptele vieții, având o carieră excelentă. Trecând de la poziție la poziție, cercetător științific, cercetător științific principal, coordonator principal, șef de secție, a activat și activează în diferite comisii. Adică, a conchis academicianul, „avem o personalitate care s-a implicat și se implică în foarte multe activități ce țin de promovarea, de cercetarea limbii române, frumoasei limbi române”. În numele Prezidiului AȘM, președintele interimar Ion Tighineanu i-a conferit cea mai înaltă distincție a AȘM, Medalia „Dimitrie Cantemir”. Distincția i-a fost acordată filologului pentru rezultate valoroase în munca de cercetare și de promovare a lingvisticii românești și cu prilejul aniversării”.
 
Tonul primei secțiuni dedicate comunicărilor privind activitatea științifică a dnei Angela Savin-Zgardan, a fost dat de dr. Inna Negrescu-Babuș, cercetător științific superior la Sectorul de Istoria Limbii, Dialectologiei și Onomastică din cadrul Institutului de Filologie Modernă Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”. Intervenția cercetătoarei nu a fost o comunicare propriu-zisă, ci un parcursul biografic al doamnei Angela Savin-Zgardan, precum și al activității sale științifice și didactice. În Laudatio prezentat, dr. Inna Negrescu a reliefat aria preocupărilor științifice și didactice a dnei Angela Savin, care este una foarte largă. Aceasta ține de domeniul semanticii și al pragmaticii limbilor, al descifrării materialelor de arhivă și al textelor vechi în limba slavonă veche şi în limba română veche ( sec. XII-XVIII), al istoriei limbii române, al metodologiei studierii limbilor străine, al predării limbii române la clasele de alolingvi etc., cea mai constantă preocupare din ultimii ani, fiind însă studiul motivației, sub toate aspectele ei. În evocarea sa, cercetătoarea a menționat că Angela Savin a re în palmares peste 70 de articole științifice, 4 monografii, 2 manuale, 2 dicționare. Are o bogată activitate didactică la ULIM, unde ține cursuri, inclusivi pentru alolingvi. Pe lângă activitatea de cercetare și cea didactică, dr.hab. Angela savin face parte din numeroase comisii, seminare științifice de profil și consilii științifice etc. Timp de 15 ani a fost Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat din cadrul Institutului de Filologie al AŞM. Este membru al Şcolii Doctorale în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării, ce funcționează în cadrul ULIM și membru al Școlii Doctorale de la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Coordonează 4 teze de doctorat, două doctorande fiind din România. Dr. Inna Negrescu i-a dorit omagiatei ani mulți cu sănătate și forță creatoare, iar entuziasmul care o caracterizează să nu o părăsească odată cu trecerea anilor.
 
În continuarea sesiunii comunicărilor științifice, dr. hab., Vasile Pavel a vorbit despre
„Motivația în preocupările științifice ale dnei Angela Savin-Zgardan și tematica proiectului la Sector, în perioada 2015-1018”, iar dr. hab. Anatol Eremia a conferențiat la subiectul „Motivația numelor proprii sub aspectul cercetărilor onomastice din cadrul proiectului instituțional, coordonat de dna dr. hab. Angela Savin-Zgardan”.
           
Lucrarea „Motivația unităților polilexicale stabile în limba română”, care, după cum s-a exprimat directorul Institutului, impresionează începând cu aspectul grafic și coperta, o copertă de culoare regală, foarte compatibilă de altfel cu spiritul jovial, vioi al dnei Savin, a fost prezentată de dr. hab. Ion Manoli, care are renume nu doar de bun savant, dar și de bun orator. Ceea ce i-a adunat grămăjoara pe filologi a fost nu doar frumusețea si splendoarea omagiatei, despre care ai putea vorbi ore in sir, dar probabil iubirea pentru verb, avea sa spună dr. Ion Manoli, care a făcut si o impecabila prezentare a cărții lansate de lingvistul Angela Savin-Zgardan. „O să încerc să spun cam cât cântărește această monografie astăzi, în arealul cercetărilor lingvistice contemporane, cât face astăzi o monografie cu o temă care nu este deloc ușoară de abordat”, a spus dr. Manoli, specificând că monografia are cinci capitole, practic fiecare capitol din această monografie fiind  o ieșire spre o abordare mai complexă a problemei motivației lingvistice și intralingvistice.
 
 În prezentarea sa, savantul s-a oprit mai mult la transferul metaforic, fiindcă acesta dintotdeauna a cauzat probleme, „este foarte greu când ajungem la sistemul metaforic și noi știm că metafora, mecanismul acesta este grozav de complex și întortocheat”. Schimbând registrul, dr. Manoli a ținut să precizeze că o cunoaște pe Angela Savin, ca și colegă de catedră de 13 ani și poate să spună cu certitudine că Dna Angela Savin are o dragoste deosebită față de om, are o mărinimie în care cântărește candoarea omului și acolo chiar când omul care nu este așa, ea găsește putere ca să-i dea anvergură, dar cu câtă dragoste despre copiii care-i are în familie. Este alături întotdeauna de jocul copilului și miracolul copiilor, spunea cu dragoste în voce, dar pe care i-o putea-i citi și pe chip, dr. Mihai Manoli. Și în final, dar nu în ultimul rând, colegul i-a apreciat omagiatei filosofia limbajului. „Doamna Angela Savin, ca profesor are filosofia limbajului și ține foarte mult la cursul pe care-l are. Trebuie să veniți la cursul care-l ține ca să vedeți că doamna Savin nu este doar un lingvist consacrat, nu este doar un simplu filolog, e un filosof”, a punctat cu încântare dr. Manoli.
În numele rectoratului ULIM, dar și catedrei unde activează dna Angela Savin, un mesaj de felicitare și un gând bun a adresat dr. hab. prof. univ. Elena Prus, prorector al ULIM. Prorectorul a exprimat înalta prețuire, considerarea amabilă și binevoitoare, stima întregului colectiv pentru aportul filologului Savin la construirea și promovarea limbii române la ULIM,  precizând că Dna Savin va fi omagiată și în cadrul ședinței senatului, care va avea loc la sfârșitul lunii februarie. „Apreciem foarte mult că nu ați părăsit terenul ULIM, niciodată nu ați rămas doar la capitolul cercetare, or, mi se pare că cea mai bună cercetare este cea care se face nu doar în sălile academice, dar și în sălile pline de studenți. Îi mulțumesc foarte mult dnei Angela Zgardan, pentru acribia sa în tot ce înseamnă limbă română, a-i învăța bine pe cei care mai puțin vor să o vorbească, a-i motiva și a merge înainte pentru prosperarea societății noastre”, a rezumat dr.hab. Elena Prus.
 
Deși dr. Ana Vulpe, șef Sector Lexicografie și Lexicologie consideră că, în cadrul unor evenimente de omagiere, cu cât ești mai jos pe lista de vorbitori, cu atât mai greu îți vine să vorbești, totuși, a găsit câteva cuvinte de apreciere pentru colega de breaslă, Angela Savin sau Angelica, cum obișnuiește să-i spună, chiar cu riscul de a se repeta. Pentru că și-au conjugat activitățile și în plan de cercetare fiind colege de institut, dar și în plan didactic de predare, pentru că sunt colege de catedră ani buni, dr. Ana Vulpe și-a rezervat oarecum prioritatea, dar și onoarea de a o caracteriza astfel: „Are cei șapte ani de acasă, atrage atenția prin felul ei de a fi, este întotdeauna cu Domnul în gând, este plină de viață, este om de acțiune, este ageră la minte, se are de bine cu cei din jur și chiar de se întâmplă că-i sare cumva țandăra, oricum privește oamenii cu ochi buni și îi bagă în seamă și nu le caută nod în papură în permanență. La o analiză a ceva despică firul în patru, se întâmplă să muncească până seacă de puteri, dar trăiește oricum cu socoteală. Este săritoare la nevoie, e cu inima largă, orice lucru îl duce la bun sfârșit, este temerară, nu ezită să-și spună punctul de vedere în mod deschis, chiar dacă nu-i va fi pe plac cuiva”, acestea sunt doar câteva din caracteristicile expuse de colega Ana Vulpe, care a mai remarcat că, deși avansează în vârstă, Angela Savin își păstrează prospețimea și farmecul.
 
Despre stilul și rafinamentul Angelei Savin care au fascinat-o întotdeauna a vorbit și Inna Negrescu. Și când spune stil, merge dincolo de rafinament, eleganță, trăsături caracteristice pe care dna Savin le întrunește cu prisosință. Când spune stil se referă, în primul rând, la felul de a fi, felul de a se comporta, felul de a vorbi, de a relaționa cu cei din jur, felul de a evita conflictele cu multă eleganță și diplomație și felul în care știe să fie jovială. „Un lucru foarte important mi se pare: a avea stil, înseamnă a avea coloană vertebrală și demnitate, indiferent de ceea ce se întâmplă și de circumstanțe”, a punctat dr. Inna Negrescu.       
Cu ocazia conferinței închinate dr.hab. Angela Savin, la vârsta celor mai frumoase realizări, interesante, celor mai profunde și academice realizări din viața sa, un mesaj cald de felicitare a venit din partea colegului de grupă studențească, de sector la Institutul de Filologie și cel mai mult, colegului de breaslă, dr. Petru Butuc. „Astăzi este o conferință a limbii noastre, a lingvisticii noastre, pentru că această conferință este motivată, în primul rând, onomasiologic, este motivată din punct de vedere structural, semantic și logic”, a spus colegul Petru Butuc, dorindu-i omagiatei multă, multă sănătate, succese, să realizeze mult mai mult și tot ce realizează să fie motivat în continuare.           
Omagiata Angela Savin-Zgardanle a mulțumit din inimă tuturor pentru cuvintele minunate. Chiar dacă unele aprecieri și laude au mers puțin peste limitele decentului, după cum a mărturisit chiar protagonista, a recunoscut, totuși, că așa este la o omagiere. A ținut să adauge la tot ce s-a spus doar câteva cuvinte despre continuitate, pentru care are un crez aparte pentru aceasta. De atât și-a adus și copiii, Nicoleta și Andrei, pentru ideea de continuitate, fiindcă, crede cu tărie filologul, când vorbim de educație, educația în aulele universității, educația în familie, o educație la nivel societal, sigur că nu putem să o facem fără continuitate. „Fără continuitate noi nu putem exista, fără rădăcini noi nu putem exista. Să nu uităm de rădăcinile noastre, să nu uitați voi, cei tineri, de rădăcinile voastre și astfel, vă rog, să transmiteți și copiilor și nepoților voștri această idee de continuitate, de tradiție, de dragoste de patrie, de familie și de Dumnezeu. Eu vă mulțumesc foarte mult”, a spus cu emoții Angela Savin, lingvistul care și-a creat o sărbătoare frumoasă de suflet de ziua sa, alături de oameni dragi inimii, alături de oameni de valoare.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM