ANUNȚ cu privire la Concursul pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2019-02-12
ANUNȚ 
cu privire la Concursul pentru alegerea 
preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
În conformitate cu Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Cu privire la concursul pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei” nr. 19 din 7 februarie 2019, se anunţă concursul pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 
Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), la concurs pot participa membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care întrunesc cumulativ condiţiile stipulate în pct. 39-41 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 1/2 din 24 ianuarie 2019.
 
Dosarul candidatului la funcţia de preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va conţine:
cererea de participare la concurs;
recomandarea din partea a cel puțin unei secţii de ştiinţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 
curriculum vitae;
programul de activitate în funcția de președinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în plic închis şi sigilat).
În dosar pot fi incluse, la discreţia candidatului, şi alte acte care certifică activitatea managerială, ştiinţifică, didactică, inovaţională descrisă în curriculum vitae.
 
Dosarele  urmează să fie prezentate în decurs de 30 de zile calendaristice de la data demarării concursului (publicării anunţului în mass-media), până la ora 17:00 a zilei a 30-ea, pe adresa: 
MD 2001, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, birou 220.
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la Secţia juridică şi resurse umane a Academiei de Ştiinţe a Moldovei  (tel. 022 27 03 39).

Sursă: Moldova Suverană din 12.02.2019