La Academia de Științe a Moldovei a avut loc Simpozionul „Ion Creangă – bucuria memoriei”, dedicat aniversării a 182-a de la nașterea sfătosului bunic din Humulești

2019-03-01
 

La Chișinău a fost dat startul Festivalului „Zilele Creangă", ediția a IX-a”. În acest context, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferința științifică Ion Creangă – 182 de ani de la naștere, organizată în cadrul acestui Festival, activitățile culturale urmând a fi organizate la Iași, Târgul-Neamț, Pipirig.

Astfel, la 28 februarie 2019, mai mulți scriitori și cercetători din Republica Moldova și România au organizat în cadrul Institutului de Filologie Română „B. P. Hașdeu” al Academiei de Științe a Moldovei lucrările Simpozionului „Ion Creangă – bucuria memoriei”.
 
„Evenimentul de astăzi este deja o tradiție, Festivalul „Zilele Creangă” a ajuns iată la cea de-a IX-a ediție și include importante centre culturale și academice din țară. Iată că trecerea timpului în cazul marilor scriitori nu este nicidecum un bruiaj. Este, dimpotrivă, o șansă de reactualizare a semnificațiilor, de reîntâlnire cu opera, de convingere că marii scriitori au resursele artistice inepuizabile și mereu putem regăsi în opera lor noi semnificații, noi valențe estetice, noi aspecte necunoscute până acum. Este un prilej de discutare estetică chiar exegetică, ne vom convinge de acest lucru în cele ce urmează, ascultându-i pe colegii noștri”, a spus în cuvântul său inaugural dr. hab., Nina Corcinschi, director al Institutului de Filologie Română „B. P. Hașdeu”.           
 
Prezentă la eveniment, dna Claudia Balaban, director al Bibliotecii „Ion Creangă” a exprimat bucuria de a saluta invitații la cea de-a IX-a ediție a festivalului „Zilele Creangă”, exprimând regretul că ideea de a organiza atare festival nu le aparține, dar o susține de la prima, considerând că a fost de datoria Bibliotecii Naționale pentru copii „Ion Creangă” să se includă în organizarea acestui festival, „or noi purtăm numele și patronul spiritual al acestei instituții care este Ion Creangă”, a remarcat directorul Bibliotecii. Deschizând câteva paranteze, Dna Balaban a menționat că acest festival a fost organizat la început Iași-Chișinău, iar, începând cu ediția a V-a, a fost inclus și Târgul-Neamț, și asta pentru că, precizează directorul bibliotecii, simțea că ceva lipsește în această verigă. „Era viața lui Ion Creangă de la Iași, de la bojdeucă și continuarea prin opera sa la instituțiile din Chișinău care poartă opera lui Creangă, fiindcă în acest festival se include și Universitatea Ion Creangă și Liceul Teoretic „Ion Creangă”, la care ieri am avut o manifestare extraordinar de frumoasă, și lipsea locul unde s-a născut Ion Creangă, copilăria lui, și atunci desigur, strănepoata lui Ion Creangă, s-a aprins să organizeze acest festival la Târgul-Neamț”, specificând că acest festival se organizează și pentru a susține acele persoane care participă activ la promovarea operei lui Ion Creangă.
 
În context, poetul și scriitorul Valentin Tălpălaru de la Iași i-a înmânat Premiul „Ion Creangă” din partea Iașului, dr.hab. Nina Corcinschi, director al Institutului de Filologie Română „B. P. Hașdeu”, urmând ca premiile de la Chișinău să fie înmânate la Iași. „Acest festival și-a propus de la început o recompensă mai mult simbolică pentru cei care au grijă de posteritatea operei lui Creangă, pentru cei care au grijă ca opera sa să ajungă acolo unde trebuie, începând de la nivelul academic acolo unde este la ea acasă, până la nivelul elevilor, copiilor, indiferent că vorbim aici de scriitori, că vorbim de actori, de graficieni, de editori, astfel încât mă bucur și îmi face o deosebită plăcere să ofer Premiul „Ion Creangă”, pentru merite deosebită în valorificarea operei lui Ion Creangă, dnei dr. conf. univ. Nina Corcinschi”, a menționat scriitorul ieșean.
 
În cadrul sesiunii de comunicării științifice, acad. Mihai Cimpoi a coferențiat despre dimensiunile etnice în opera crengiană, Dr. Sergiu Cogut a vorbit despre Ion Creangă ca precursor al valorificării carnavalescului în proza românească, iar drd. Constantin Ivanov despre numiri ale răului în opera crengiană.
 
În cadrul Simposionului au mai luat cuvântul Marius Chelaru, Mircea Platon, Vasile dascălu, Gigel Bârliba, Gheorghe Simion, Cristina Cosma, Ana Dragu și alții.
 
Activitățile culturale vor continua în oraşele Iaşi, Târgu-Neamţ şi Pipirig din România. La Iași vor avea loc mai multe evenimente la Muzeul „Bojdeuca lui Ion Creangă”, Parcul Copou, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”. La Târgu-Neamț și Pipirig, de asemenea, se vor desfășura spectacole, conferințe cu participarea scriitorilor, cercetătorilor, oamenilor de creație și elevilor.
 
Scriitorul Ion Creangă s-a născut pe 1 martie 1837, în Humuleşti, România. Scriitorul este recunoscut datorită poveștilor și basmelor sale, în special operei autobiografice „Amintiri din copilărie”. Ion Creangă s-a stins din viaţă pe data de 31 decembrie 1889 și a fost înmormântat la cimitirul „Eternitatea” din Iași.
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM