Adunarea Generală a Secției științe ale vieții l-a propus pe acad. Ion Tighineanu drept candidat pentru funcția de președinte al AȘM

2019-03-06
 

La 6 martie 2019, a fost convocată Adunarea Generală a Secției științe ale vieții a AȘM, ședința fiind prezidată de vicepreședintele AȘM (conducătorul secției), m.c. Viorel Prisăcari și acad. Boris Gaina, adjunctul conducătorului secției.

Pe agenda de lucru a Adunării Generale a figurat o singură întrebare: Cu privire la înaintarea candidaților din partea secției la funcţia de preşedinte al AȘM.
 
Acad. Mitrofan Cioban, președintele Comisiei pentru organizarea alegerilor președintelui AȘM, a informat membrii Adunării Generale asupra unor momente importante referitor la vârsta limită a candidatului. Amintim că anumite aspecte la acest subiect au fost discutate intens și în cadrul ședințelor anterioare ale secțiilor. În acest sens, președintele Comisiei a considerat de datoria sa să dea citire unor prevederi din Codul muncii și Codul cu privire la știință și inovare. Totodată acad. Mitrofan Cioban a dat citire și unui alineat din Avizul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în care se menționează: „…considerând statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, definit de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în coroborare cu semnificaţia sintagmei integratoare „unitate”, definită de art. 1 al Codului muncii, opinăm că, temeiul indicat la art. 82 lit. i) al acestuia este aplicabil, inclusiv raporturilor de muncă desfăşurate de către Preşedintele Academiei de Ştiinţe”.
 
Pentru funcția de președinte al AȘM, Secția științe ale vieții l-a propus pe acad. Ion Tighineanu, actualmente, președinte interimar al AȘM. Prima propunere a venit din partea acad. Gheorghe Ghidirim, care a făcut o trecere în revistă a activității științifice a candidatului, recunoașterea și aprecierea rezultatelor științifice ale savantului atât în țară, cât și peste hotare. De asemenea, în favoarea candidaturii acad. Ion Tighineanu s-a pronunțat și acad. Eva Gudumac, care a subliniat nu doar potențialul științific al academicianului, dar a remarcat și unele calități ale savantului, pe care le consideră importante și chiar principiale atunci când vine vorba de un conducător. Un discurs de pledoarie pentru același candidat a avut și acad. Teodor Furdui, Domnia Sa accentuând responsabilitatea care îi va reveni viitorului președinte al AȘM, în condițiile în care Academia de Științe trece printr-o dificilă reformă, când institutele nu-i mai aparțin și când instituția are un nou statut. Pentru candidatura acad. Ion Tighineanu s-a pronunțat, de asemenea, acad. Ion Toderaș, director onorific al Institutului de Zoologie, care a atenționat că viitorul președinte are nevoie de o echipă solidă și dedicată în slujba Academiei și de susținerea membrilor Academiei, comunității științifice, personalităților marcante ale țării, altfel, de unul singur îi va fi destul de dificil. Opțiunile academicienilor Vasile Micu, Gheorghe Cimpoieș, Boris Gaina au fost, de asemenea, în favoarea candidatului Ion Tighineanu.
 
Astfel, candidatul la funcția de președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu a fost votat, prin vot deschis, cu o unanimitate de voturi și în cadrul Secției științe ale vieții. În context, amintim că acad. Ion Tighineanu a fost înaintat la funcția de președinte al AȘM și de către Adunarea Generală a Secției științe exacte și inginerești care a avut loc la 4 martie curent.
 
Prezent la Adunarea Generală, candidatul la funcția de președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu a mulțumit membrilor Adunării Generale a Secției științe ale vieții pentru votul de încredere, asigurând asistența că va depune toate eforturile, va utiliza toată experiența acumulată în decursul vieții pentru ca împreună și cu susținerea membrilor AȘM și noilor membri ai secțiilor să readucă Academia de Științe pe făgașul unei instituții de elită din țară.
 
Precizăm că la 12 martie urmează a fi convocată Adunarea Generală a Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, pentru desemnarea candidaților la funcția de președinte al AȘM.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM