Acad. Ion Tighineanu: „Este o onoare să ai susținerea celor mai distinși reprezentanți ai mediului cercetării și culturii din țară”

2019-04-10
 

  Acad. Ion Tighineanu: „Vă asigur că voi întreprinde totul ce depinde de mine pentru ca să realizăm acel plan de activitate propus și succesul va veni, cred eu, dacă vom fi consolidați.
Să luăm exemplu de la natură, să ne unim forțele și atunci vom deveni o forță puternică, vizibilă și respectată”

Academicianul Ion Tighineanu a fost ales președinte al Academiei de Științe a Moldovei. Noul președinte al AȘM a fost ales în cadrul Adunării Generale care a avut loc la 9 aprilie 2019. Academicianul a obținut 95 de voturi ale membrilor Adunării Generale din cele 100 de buletine distribuite.
 
La sesiunea dedicată alegerii noului președinte al AȘM au fost prezenți reprezentanți ai președinției, dr.hab. Corneliu Popovici, Guvernului - consilierul prim-ministrului dr. Viorelia Moldovan-Bătrânac, Secretarul de Stat al MECC, dr. Elena Belei, directorul ANCD, Dumitru Parfentiev, directorul ANACEC, dr.hab. Andrei Chiciuc, precum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, oaspeți de peste hotare, inclusiv, vicepreședintele Academiei Naționale de Științe din Ucraina, acad. Serghei Pirojkov.
 
Adunarea Generală a întrunit 109 membri ai Adunării Generale - membri titulari, membri corespondenți și membri ai celor trei secții de științe ale AȘM, ceea ce constituie mai mult de 2/3, conform prevederilor Statutului AȘM, Adunarea fiind considerată deliberativă.
 
Adunarea Generală și-a început lucrările cu onorarea imnurilor Republicii Moldova și al Academiei, după care a fost ales, prin vot deschis, președintele sesiunii, academicianul Grigore Belostecinic. Academicianul a mulțumit tuturor membrilor AȘM şi membrilor secțiilor pentru încrederea acordată de fi președintele Adunării Generale, exprimând certitudinea că sesiunea va produce efecte nu doar pentru Academia de Științe, dar și pentru știința din Republica Moldova.
 
Pe agenda Adunării s-a propus pentru examinare o singură chestiune: „Alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei”. Preşedintele Comisiei de concurs pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Mitrofan Ciobanu a prezentat raportul privind activitatea Comisiei și concluzia finală a acesteia ce vizează recomandarea candidaturii academicianului Ion Tighineanu la funcția de președinte al AȘM. Membrii Adunării Generale au luat act de Raportul președintelui Comisiei, după care pretendentul la funcția de președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu și-a prezentat programul managerial în fața distinșilor membri ai Adunării.
 
A urmat sesiunea de dezbateri, în cadrul căreia au luat cuvântul: acad. Gheorghe Ghidirim, acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Mircea Bologa, acad. Teodor Furdui, acad. Andrei Ursu, acad. Valeriu Pasat, m.c. Constantin Gaindric, dr.hab. prof.univ. Aurelian Dănilă, dr.hab. prof.univ. Pavel Topală, precum și vicepreședintele Academiei Naționale de Științe din Ucraina, acad. Serghei Pirojkov. În luările de cuvânt, vorbitorii s-au referit la obiectivele stipulate în programul de activitate al candidatului Ion Tighineanu la funcția de președinte al AȘM, la transformările, care au loc în contextul reformei, la rolul actual al științei și inovării, dar și cel care ar trebui să-l aibă știința într-o societate modernă, invocând modul de organizare și finanțare a cercetărilor, dar și criticile care i se aduc Academiei, pe fundalul cărora se creează efecte negative asupra imaginei percepute în societate și reputației acestei importante instituții a statului, semnalând ]n context, probleme de importanță majoră pentru societate. Totodată, oamenii de știință au exprimat speranța că obiectivele și intențiile reflectate în programul managerial al pretendentului la funcția de președinte, susținut de membrii AȘM, a comunității științifice vor permite un nou salt spre o competitivitate bazată pe cunoaștere, cu referire la toate sectoarele cunoașterii, inclusiv, cercetare, inovare, educație, tehnologii informaționale etc., dar și la creșterea aportului adus de oamenii de știință din Republica Moldova la dezvoltarea socială și economică a țării. Savanții, în intervențiile lor, au accentuat de asemenea necesitatea notorietății candidatului la funcția de președinte al AȘM sub aspectul recunoașterii activității științifice, evidențiind și calitățile morale de care trebuie să dispună cel care va veni la cârma instituției academice, iar candidatura academicianului Ion Tighineanu este una care corespunde acestor rigori. „Fără doar și poate că viitorul președinte trebuie să dispună și de calități manageriale și, nu în ultimul rând, de calități pur omenești. Să alegem un om care în toate cazurile ar participa la deciziile luate cu demnitate fără a fi parțial, aceasta e foarte important. Nu putem să ignorăm și faptul că viitorul președinte trebuie să reprezinte cu destoinicie neamul nostru și trăitorii, locuitorii din RM, din toate naționalitățile, și ca să fiu mai succint, la toate rigorile acestea, în opinia mea, repet, fără să fie impusă de cineva, părerea mea este că acestor rigori corespunde dl acad. Ion Tighineanu”, a declarat acad. Gheorghe Ghidirim.
 
Despre capacitățile manageriale pe care trebuie să le posede viitorul președinte al AȘM, despre preocupările față de viitorul științei din țara noastră și al Academiei, cu îngrijorare a vorbit acad. Teodor Furdui. Ca om care și-a dedicat întreaga viață științei este de părere că candidatul la funcția de președinte al AȘM trebuie să posede: 1) capacități manageriale înalte verificate în practică; 2) responsabilitate de viitorul Academiei și colaboratorilor ei; 3) atitudine, îndrăzneală, curaj, inițiativă, insistență, combativitate; 4) erudiție temeinică și vastă, ca să poată aprecia adecvat semnificația științifică a colegilor; 5) capacitatea de a convinge conducerea țării în necesitatea dezvoltării științei fundamentale, care este baza elaborării tehnologiilor, algoritmelor, procedeelor, metodelor practice; 6) aptitudini de a lucra cu subalternii etc. Nu mai puțin semnificativ este nivelul de autoritate a viitorului președinte în fața conducerii Țării și oamenilor de știință. „Eu în totul am încredere în capacitățile intelectuale, manageriale, spirituale și morale ale acad. Ion Tighineanu care, prin lucrările sale științifice, a obținut o recunoaștere internațională, a devenit unul dintre cei mai recunoscuți savant fizicieni. De aceea, eu voi vota „pentru” și Vă îndemn să procedați la fel și Dumneavoastră”, a declarat acad. Furdui.
 
În intervenția sa, acad. Mircea Bologa, cu înțelepciunea și calmul care îl caracterizează, a îndemnat la cumpătare și la speranța zilei de mâne, în contextul timpurilor zbuciumate atât pentru știință, cât și pentru societate. „Realitățile perioadei pe care o parcurgem, cerințele față de cercetare și inovare ne obligă să fim cumpătați, să fim uniți, să păstrăm calmul, speranța în ziua de mâine și să aprindem candela viitorului. Adunarea noastră are o semnificație aparte, o importanță deosebită. De votul nostru depinde prezentul și viitorul științei și în mare măsură al societății, de la această tribună s-a reiterat nu o dată că fără știință țara nu are viitor”, a afirmat acad. Bologa, exprimând necesitatea de conștientizare unanimă a situației actuale, de armonizare a pozițiilor și activităților oamenilor de știință pentru a asigura prosperarea științei și a reveni la Academia de altă dată. „Academia să fie și să rămână mândria noastră și a țării. Va fi succesul dumneavoastră și al nostru împreună”, a opinat savantul, referindu-se doar la trei cerințe față de pretendent - vârsta, profesionalismul, vizibilitatea, rigori în care se încadrează plenar candidatul Ion Tighineanu. „Dragi colegi, să pornim cu dreptul, să pornim pe calea cea dreaptă, să ne întâlnim cu bine, cu satisfacția alegerii președintelui așteptat și a viitorului binemeritat”, și-a încheiat discursul academicianul.  
 
„Ne aflăm într-un moment destul de responsabil, nu doar pentru prezentul și viitorul Academiei ca atare, dar și al științei naționale în întregime. Precaritatea situației rezultă din noile condiții în care urmează să activăm după reformarea Academiei, care este o instituție publică de interes național și nicidecum corporatist, îngust, de breaslă etc. Membrii secțiilor științifice ale Academiei și-au exprimat clar și convingător voința lor de a-l avea în fruntea Academiei pe acad. Ion Tighineanu, a cărui opere și personalitate este larg cunoscută nu numai la noi, dar și peste hotare”, a menționat acad. Alexandru Roșca. Omul de știință a subliniat că solidaritatea spontană, nedirijată în promovarea acestei candidaturi este condiționată de conștientizarea situației în care se află Academia în acest moment crucial al ei, academicianul Ion Tighineanu fiind o fire umană onestă, modestă, inteligentă, receptivă, corectă, ceea ce îi va permite să creeze în cadrul Academiei o atmosferă moral-psihologică favorabilă. „Avem strictă nevoie de un echilibru intern, pentru a stabili un echilibru efectiv în exterior, cu organele de decizie și cu societatea în ansamblu. Sperăm că acest deziderat îl vom putea realiza prin eforturile consolidate ale întregi comunități științifice. Chem membrii Adunării Generale să voteze candidatura dlui acad. Ion Tighineanu la funcția de președinte al AȘM”, a relevat savantul.
 
Deși nu „i-a cântat osanale dl acad. Tighineanu”, m.c. Constantin Gaindric, care îl cunoaște pe dl Tighineanu încă de pe timpul când era student la Institutul de Fizică şi Inginerie din Moscova, întotdeauna a avut păreri extraordinare și nu și le-a schimbat nici astăzi. Totuși, Domnia Sa a mărturisit că nu-l invidiază pe viitorul președinte al AȘM. „Eu nu-l invidiez pe dl academician în funcția care este. Să-ți pui scopul să restabilești autoritatea Academiei, imaginea Academiei e foarte greu. Noi am pierdut-o repede, de recâștigat nu o să fie ușor. Să ne dăm seama că fără lucru activ al fiecăruia din noi nu o să reușească dumnealui. Cred, sunt sigur și vă sugerez să vorbiți și dumneavoastră cu colegii, studenții, doctoranzii, dar în primul rând cu societatea, așa ca să înțeleagă în ce constă misiunea Academiei. Noi, colegii noștri intelectuali, ziariști, scriitori, medici și mulți alții am contribuit la aceea că am ajuns la situația în care Academia de acum nu mai este considerată forul de bază. Haideți să ne mai gândim dacă astăzi o să spunem că noi suntem elita, haideți să așteptăm să spună alții că voi sunteți elita, eu vă doresc succese”. 
          
În luările de cuvânt din cadrul dezbaterilor a prevalat faptul că viitorul președinte al AȘM trebuie să întreprindă eforturi susținute pentru ca Academia de Științe să-și consolideze rolul de cel mai înalt for științific al țării, de a promova autoritatea științei autohtone și prestigiul activității științifice, aspecte ce, de altfel, se conțin și în programul managerial al candidatului Tighineanu. Majoritatea celor care au luat cuvântul și-au exprimat convingerea că experiența în cercetare, pe care o are acad. Ion Tighineanu, relațiile bune de colaborare, pe care le-a dezvoltat de-a lungul carierei sale cu prestigioase centre de cercetare din întreaga lume, precum și calitățile personale ale acad. Tighineanu vor contribui realmente la atingerea obiectivelor propuse, la implementarea cu succes al „programului ambițios” de activitate al candidatului.
 
O atitudine mai critică a fost cea expusă de către acad. Valeriu Pasat, Domnia Sa invocând că Academia de Științe a Moldovei a fost politizată, iar alegerea președintelui AȘM este o simplă formalitate. Academicianul s-a arătat convins de faptul că responsabil de ceea ce s-a întâmplat cu Academia o poartă conducerea, „dar și noi academicienii care am tăcut. O bună parte din academicieni se fac a nu vedea starea în care a ajuns Academia. În Academia de Științe a Moldovei s-a instaurat în ultimii ani fărădelegea. Decizia e luată demult, azi asistăm la o simplă formalitate”, a declarat acad. Valeriu Pasat, exprimând părerea că „Academia și-a dat obștescul sfârșit din cauza politizării excesive”.
 
După sesiunea de dezbateri, s-a decis includerea candidatului Ion Tighineanu la funcția de președinte al AȘM. Comisia de numărare a voturilor a fost constituită în număr de 7 persoane, care au reprezentat toate secțiile de științe ale AȘM: acad. Eva Gudumac (președinte), acad. Gheorghe Mișcoi, acad. Serafim Andrieș, acad. Tudor Lupașcu, m.c. Alexandru Stratan, dr.hab. Valeriu Cușnir (secretar), dr.hab. Vasile Botnari.
Rezultatele votului secret:
Buletine distribuite - 100
Buletine extrase din urna de vot - 99
Voturi pro – 95
Voturi contra – 3
Un buletin declarat nevalabil.
 
Noul președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu a fost felicitat de membrii Prezidiului, secțiilor de științe ale AȘM, președintele Comisiei pentru alegerea președintelui AȘM, acad. Mitrofan Ciobanu, iar președintelui Adunării Generale, acad. Grigore Belostecinic i-a revenit onoranta misiune de a-i înmâna acad. Ion Tighineanu însemnele de președinte al AȘM.
 
În succintul discurs de gratitudine, noul președinte ales al Academiei de Științe, acad. Ion Tighineanu, a mulțumit pentru încrederea și susținerea membrilor Adunării Generale, conștientizând și responsabilitatea pe care o va avea atât pentru destinul de mai departe al Academiei de Științe, cât și pentru parcursul și rolul pe care trebuie să-l aibă știința. „Stimați colegi, onorată asistență, am emoții, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru susținere și încredere. Este o onoare să ai susținerea celor mai distinși reprezentanți ai mediului cercetării și culturii din țară, dar conștientizez că este și o mare responsabilitate, responsabilitate nu numai pentru soarta Academiei de Științe, dar și pentru viitorul științei în Republica Moldova. Vă asigur că voi întreprinde totul ce depinde de mine pentru ca să realizăm acel plan de activitate propus și succesul va veni, cred eu, dacă vom fi consolidați. Dădeam exemplu cu furnicile de foc care reușesc să se salveze printr-o interacțiune constructivă și în cazul nostru trebuie să luăm exemplu de la natură, să ne unim forțele și atunci vom deveni o forță puternică, vizibilă, care va fi stimată de societate și de guvernare. Dacă vom fi uniți, dacă va fi o consolidare a comunității, vom avea șanse de izbândă”, a subliniat președintele AȘM. Eu vă mulțumesc și de mâine începem a lucra”, a spus cu emoții firești noul președinte al AȘM.     
      
Sesiunea a finalizat cu intonarea Odei Academiei, de academicianul-compozitor Eugen Doga.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM