Mesaj de felicitare adresat acad. Alexandru ROȘCA cu ocazia aniversării

2019-04-26

Stimate Domnule Academician Alexandru ROȘCA,

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii vârstei onorabile de 85 de ani.

Savant adevărat, reprezentant de elită al comunității științifice din țara noastră, înalt apreciat de colegii de breaslă și discipoli, Dumneavoastră, domnule academician, ați demonstrat remarcabile capacităţi manageriale, activând în calitate de şef de sector (1977–1988), director al Secţiei de Filosofie şi Drept (1988–1991), director-fondator al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept (1991–2001), academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umaniste (2000–2008), preşedinte al corpului academic din cadrul Secţiei de Ştiinţe Umaniste (2008–2012).

Aria tematică a cercetărilor Dvs. include structuri, instituţii, relaţii, procese şi valori sociale, relaţiile dintre individ şi comunitate, problematica dezvoltării libere a individului, probleme social-filosofice privind corelațiile dintre economia de piață, libertatea, egalitatea și echitatea socială, coeziunea socială și dezvoltarea durabilă. Sunteți fondator al concepției proceselor integrative în sistemul „oraș – sat”, subliniind ponderea acestora în crearea condițiilor pentru dezvoltarea potențialului uman. Studiind schimbările constituţionale și opțiunea europeană proclamată în anul 2005, ați evidențiat o nouă etapă în evoluția sistemului politic din Republica Moldova. Vastitatea cercetărilor și-a găsit reflectare și în coordonarea tezelor de doctorat, sub conducerea Dvs. fiind susținute 20 de teze de doctor în științe și patru teze de doctor habilitat.

Sunteți un model de profesionalism şi orizont cultural larg, exemplu de corectitudine, imparțialitate, bunătate și toleranţă.

La acest popas aniversar, ne face deosebită plăcere să Vă transmitem urări de sănătate, liniște sufletească, bucurie și fericire alături de cei dragi, dorindu-Vă, totodată, un Paște Fericit!

La Mulţi Ani, onorate Domnule Academician Alexandru ROȘCA!