Întrevederea Președintelui AȘM, academician Ion TIGHINEANU, cu Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, E.S. Kęstutis KUDZMANAS

2019-05-15

     

     Președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu, a avut astăzi, 14 mai 2019, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Lituania în Republica Moldova, Excelența Sa Kęstutis Kudzmanas.

    În cadrul dialogului, acad. Ion Tighineanu a informat E.S. Ambasadorul Lituaniei Kęstutis Kudzmanas despre procesul de reformare a Academiei de Științe, subliniind faptul că după alegerea sa în calitate de Președinte al AȘM, care a avut loc în data de 9 aprilie curent, este prima întrevedere cu un reprezentant al corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova. Domnia sa a reliefat că la 23 aprilie au avut loc alegerile Secretarului Științific General al AȘM, urmând a fi desfășurate alegerile vicepreședinților în cele trei secții din structura academică (Secția Științe ale Vieții, Secția Științe Exacte și Inginerești, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte). De asemenea, acad. Ion Tighineanu a menționat rezultatele pozitive obținute de membrii AȘM și grupurile de cercetare în realizarea unor proiecte complexe și accesarea de fonduri europene, care, în condițiile finanțării relativ modeste a științei din țară, sunt absolut necesare pentru promovarea științei autohtone în intenția de a fi competitivă în plan european. Totodată, a punctat Președintele AȘM, se remarcă și anumite tendințe în conlucrarea cercetării cu sectorul real, întrucât societatea și știința, economia și industria sunt interdependente în dezvoltarea lor, iar experiența partenerilor lituanieni în acest context este binevenită.

   La rândul său, Excelența Sa Kestutis Kudzmanas, care și-a început misiunea în țara noastră în septembrie 2018 și la inițiativa căruia a avut loc această întrevedere, a subliniat deschiderea Ambasadei Lituaniei în concursul de granturi, oportunitățile de colaborare și aplicare comună la proiecte europene, posibilitatea organizării unor manifestări științifice în comun cu Academia, participarea comună la realizarea proiectelor și la organizarea conferințelor, confirmând disponibilitatea Republicii Lituania de a susține noi idei de proiecte reciproc avantajoase, care ar răspunde la problemele și provocările cu care se confruntă ambele state.

    În cadrul întrevederii au fost discutate noi oportunități de colaborare dintre academiile de științe a Moldovei și a Lituaniei, inclusiv inițierea relațiilor de parteneriat și definitivarea unui cadru pentru semnarea acordului de colaborare între cele două academii în scopul dezvoltării științei, aprofundării cercetărilor în domeniile ce țin de competența instituțiilor vizate, schimbul bilateral, desfășurarea manifestărilor științifice etc.

   La ședință au participat dr. hab. Liliana Condraticova, Secretar Științific General al AȘM, Lucia Nastasiuc, specialist principal în Secția Management Academic și Relații Externe a AȘM, Olga Babenco, asistenta Ambasadorului Republicii Lituania în Republica Moldova.

Dr. hab. Liliana Condraticova
Secretar științific general al AȘM