Lansare de carte Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari

2019-05-17
 

Luni, 20 mai 2019, ora 11.00, în Sala Mică a AȘM(Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, etaj II), va avea loc lansare de cartePolitica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari. Volumul I. Momente cruciale; Volumul II, România, factor activ în viața internațională. Coordonator: Ion M. Anghel, profesor universitar, doctor. Volume apărute la Editura Academiei Române (2018) în Colecția „Civilizația românească”, coordonată de acad. Victor Spinei.

Ion M. Anghel, Tratatele de la Trianon și Paris din 1920: documentele prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari. Editura Academiei Oamenilor de Știință din România. București. 2018.
 
PROGRAM       
Moderatori        
Prof. univ. dr. hab.
Victor Juc,directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Conf. univ. dr. hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie
 
Mesaje de salut  
Prof. univ. dr. hab.
Aurealian Dănilă, coordonatorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM
 
Daniel Ioniță, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova
 
Luări de cuvânt 
Excelența Sa, prof. univ. dr. hab
. Nicolae Țâu, primul Ministru de Externe al Republicii Moldova, fost Ambasador al Republicii Moldova în SUA, Canada și Mexic
 
Prof. univ. dr. hab. Ion Șișcanu, șeful Secției „Istorie Contemporană” a Institutului de Istorie
 
Conf. univ. dr. Anatol Țăranu, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie
 
Prof. univ. dr. hab. Mihai Cernencu, șeful catedrei „Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism” a Universității Libere Internaționale din Moldova
 
Prof. univ. dr. hab. Valeriu Cușnir, directorul adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Conf. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, directorul adjunct al Institutului de Istorie
 
Prof. univ. dr. hab. Pantelimon Varzari, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Conf. univ. dr. Veaceslav Ungureanu, cercetător științific coordonator la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, profesor universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, directorul Centrului de Excelență INIS „Promemoria”        

Invitație – Program    
  
La eveniment se invită reprezentanţii mass-media.   
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AŞM