In memoriam membru corespondent Ion DEDIU

2019-11-04

 

În data de 3 noiembrie curent a încetat să mai bată inima colegului nostru, membrul corespondent al AȘM, dr. hab. în biologie, profesor universitar, director viager al Institutului de Ecologie și Geografie Ion DEDIU. Cu trecerea în neființă a distinsului savant, comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare, învăţământul superior a suferit o pierdere irecuperabilă.

Ion Ilie DEDIU s-a născut la 24 iunie 1934 în s. Rediu Mare, jud. Soroca (România, acum Republica Moldova) într-o familie de țărani români răzeși. A absolvit Facultatea de biologie și pedologie a Universității de Stat din Chișinău în 1957, doctorantura – la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, postdoctorantura – la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a URSS din Leningrad în 1978.

Din 1957 până în 1971 a lucrat la Academia de Științe a Moldovei: în perioada 1971-1996 – la Universitatea de Stat din Chișinău; 1990-1994 – la Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului și Resursele Naturale subordonat Parlamentului Republicii Moldova (în calitate de director general la rang de ministru); 1994-2001 – membru al Parlamentului Republicii Moldova (președinte al Comisiei pentru agricultură, mediu și dezvoltare rurală).

Cercetătorul Ion Dediu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o delimitării, argumentării şi recunoaşterii de noi regiuni ecozoogeografice: Regiunea Circummediteraneană Dulcicolă, Regiunea Ponto-caspică salmastro-dulcicolă; elaborării, argumentării şi promovării concepţiei „Ecogeografia apelor continentale”. A descoperit şi formulat „Principiul excluderii reciproce a complecşilor biotici acvatici”, a fondat noi direcţii în ştiinţă: „Zoogeografia ecologică a apelor continentale”, „Ecotoxicologie acvatică”, „Ecologie politică”.

Doctorul habilitat în biologie, profesorul universitar, membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Ion Dediu a fost membru titular (academician) al mai multor academii din lume: Academia Internaţională de Cosmonautică (Moscova), Academia Internaţională de Ecologie şi Securitatea Vieţii (Sankt-Petersburg), Academia de Ştiinţe din New York (SUA), Academia Ecologică din Ucraina (Kiev), Academia de Ştiinţe ale Naturii din Rusia (Moscova), Academia Balcanică de Ştiinţe, Noua Cultură şi Dezvoltare Durabilă (Sofia, Bulgaria), Academia Ecologică din România (Iaşi), Academia Oamenilor de Ştiinţe din România (președinte al Filialei din Republica Moldova), Academia Internaţională a Personalului (UE/UNESCO), Academia Naţională de Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova (preşedinte fondator) etc. și „Doctor Honoris Causa” al diverselor universități și academii din lume.

Membrul corespondent Ion Dediu este Laureat al Academiei Române și Academiei Oamenilor de Știință din România, al Premiului Național din Republica Moldova etc. A fost decorat cu „Ordinul Republicii”, Ordinul Naţional pentru merit în rang de comandor din România și cu alte distincții oficiale din țară și străinătate.

A publicat circa 800 de lucrări științifice și de publicistică științifică. Până în ultima zi de viată a fost director onorific al Institutului de Ecologie și Geografie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Cercetătorul a încercat să dea răspuns la cele mai complexe întrebări ale ecologiei teoretice contemporane, efectuând un studiu de excepţie cu genericul „ecologie teoretică” eşalonat (în total pe 1531 de pagini) în 5 volume („Introducere în Ecologie”, 2006; „Ecologia populaţiilor”, 2007; „Ecologie sistemică”, 2007; „Biosferologie”, 2007; „Tratat de Ecologie Teoretică”, 2007, Edit. „Poenix”, Chişinău). Este un studiu capital, fundamental şi original de sinteză la zi a ecologiei moderne, înalt apreciat în lume. Pentru prima dată, savantul Ion Dediu a efectuat o analiză integrală a istoriei şi dezvoltării ştiinţelor naturii în lume, inclusiv în România şi Repu¬blica Moldova, sub aspect naturalist şi ecologic. Acest compartiment în creaţia autorului poate fi apreciat şi ca un tratat de sine stătător al problemelor filozofice ale ştiinţelor naturii, care necesită să fie utilizat în special de către profesori, doctoranzi la seminarele din cadrul disciplinei Filosofia. Opere alese conţin gândurile şi zbuciumul creativ ale savantului de o viaţă, plină de vervă ştiinţifică, intelectuală și spirituală. De notat numărul enorm de surse bibliografice (peste 800 pentru fiecare volum), analizate şi generalizate la justa lor valoare, fapt ce demonstrează cunoaşterea de către autor a tezaurului ştiinţei ecologice, confirmate anterior de „Dicţionarul Enciclopedic Ecologic” (editat în limba rusă în anul 1989) și „Enciclopedia de Ecologie” (elaborată în limba română în 2010). În curs de apariţie se află „Enciclopedia de Ecologie”, elaborată în limba rusă.

Un aport important îl are membrul corespondent al AŞM Ion Dediu în activitatea didactică: În anii 1971–1994 a fost decan, şef de catedră, profesor la Facultatea Biologie şi Pedologie a USM, unde a fondat Catedra Interuniversitară de Ecologie şi Protecţia Mediului.

În anul 1990 a înfiinţat Institutul Naţional de Ecologie, fiind directorul acestei instituții pe parcursul a mai multor ani. În cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, în anul 2007, a creat încă un centru ştiinţific important – Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă. Este unul dintre fondatorii Partidului Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova, cofondatorul a trei reviste științifice: „Mediul înconjurător” (România), „Mediul Ambiant” şi Noosfera” (fondator, Republica Moldova).

Din 1991 până în 2001 a condus delegaţia oficială permanentă a Republicii Moldova în Comitetul Programului Complex de Mediu al Bazinului fluviului Dunărea (Viena, Austria). Din 1994 până în 2001 a fost Membru al Adunării Parlamentare pentru Cooperarea Economică la Marea Neagră, îndeplinind funcţiile de Şef al Delegaţiei Naţionale Permanente a Parlamentului Republicii Moldova, Preşedinte al Comisiei Economice Comerciale şi de Mediu, precum şi de trezorier.

A participat oficial (1991, 1995, 1998) la primele trei Conferinţe Paneuropene ale Miniştrilor Mediului (Dobriş, Cehoslovacia, Sofia, Bulgaria, Arhus, Danemarca). În 1992 a participat oficial ca Ministru al Mediului al Republicii Moldova la Conferinţa ONU „Mediu şi Dezvoltare” de la Rio de Janeiro, Brazilia, unde a semnat, din partea Republicii Moldova, toate convenţiile şi documentele respective.

Profesorul universitar Ion Dediu a participat la pregătirea tinerilor specialişti. A fost îndrumător în pregătirea a peste 30 de doctori (inclusiv habilitaţi) în ştiinţe biologice şi a unui număr mare (peste 300) de licenţiaţi în ecologie. Îmbinând activitatea ştiinţifică cu cea managerială, pedagogică, savantul Ion Dediu a fost coordonator ştiinţific şi coautor al majorităţii strategiilor naţionale pentru protecţia mediului, Agricultura ecologică (organică), Dezvoltarea Durabilă, „Cartea Roşie”, Conservarea biodiversităţii, Combaterea aridizării, Protecţia stratului de ozon etc.

Sunt indiscutabile meritele membrului corespondent Ion Dediu, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, în fondarea, consolidarea şi fortificarea științei ecologice naţionale, trecerea în neființă a distinsului savant constituind o pierdere irecuperabilă pentru acest domeniu atât de important și stringent al țării la etapa actuală.

În aceste clipe de grea încercare exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de colectivul institutului, familie şi prieteni.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

TIGHINEANU Ion, GAINA Boris, COJOCARU Svetlana, MORARU Victor, FURDUI Teodor, SNEGUR Mircea, CONDRATICOVA Liliana, ABABII Ion, ANDRIEŞ Serafim, CIMPOIEŞ Gheorghe, DUCA Maria, DUCA Gheorghe, GHIDIRIM Gheorghe, GROPPA Stanislav, GUDUMAC Eva, HOTINEANU Vladimir, LACUSTA Victor, PALADI Gheorghe, POPOVICI Mihai, RUDIC Valeriu, ŞIŞCANU Gheorghe, TODERAŞ Ion, ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, URSU Andrei, BABUC Vasile, BALAUR Nicolae, CORCIMARU Ion, GHICAVÎI Victor, NEDEALCOV Maria, OPOPOL Nicolae, PALII Andrei, PRISACARI Viorel, VRONSCHIH Mihail, ZOTA Eremia, ZUBCOV Elena, CERNEI Mihail, MATICIUC Vasile, TUDORACHE Gheorghe, BOTNARI Vasile.

Corpul neînsuflețit al regretatului membru corespondent Ion DEDIU va fi depus luni,
4 noiembrie 2019, la biserica Sfânta Teodora de la Sihla, începând cu ora 18:00.

Mitingul de doliu va avea loc marți, 5 noiembrie 2019, la Academia de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, începând cu ora 11.00.