Raport de activitate al Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2018. Sinteză

2019-05-18

     În anul 2018, Academia de Ştiinţe a Moldovei (AȘM) a activat conform noilor prevederi legislative, în corespundere cu Legea nr. 190 din 21 septembrie 2017 pentru completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, fapt ce include trecerea din data de 20 februarie 2018 a institutelor de cercetare din subordinea AȘM în cea a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

     Raportul poate fi accesat aici.