Acad. Gheorghe Paladi, patriarhul obstetricii și ginecologiei din RM, o personalitate, un pilon și o verticalitate națională, a marcat vârsta nonagenară

2019-05-27Academicianul Gheorghe Paladi, savant, pedagog, clinician, specialist în obstetrică și ginecologie a marcat de curând venerabilul popas jubiliar de 90 de ani. Omagierea nonagenarului a avut loc în incinta Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. La evenimentul festiv au participat conducerea USMF, conducerea AȘM, oficiali, reprezentanți ai comunității științifice și universitare, discipoli, colegi din Republica Moldova și România.

Evenimentul aniversar a fost inaugurat de rectorul USMF, acad. Ion Ababii care a trecut în revistă itinerarul carierei științifice, didactice și manageriale ale omagiatului, punctând cele mai semnificative realizări care i-au marcat parcursul vieții acad. Gheorghe Paladi. În discursul său, rectorul a subliniat că acad. Paladi face parte din promoția de aur a Institutului de Medicină din Chișinău, fiind reprezentantul unei generații de savanți-medici iluștri, pedagogi și manageri cu nume și fapte de o vastă rezonanță, a generației care a trecut prin calvarul războiului, foametei, nedreptăților sociale, dar care cu toate fibrele sufletului s-a tras spre lumina cărții. „A vorbi despre acad. Gheorghe Paladi înseamnă a întoarce o filă dintre cele mai importante a istoriei medicinii și vieții universitare, o pagină de durată în timp, dar tot atât de valoroasă prin rezultate și evoluții remarcabile. A omagia personalitatea unui slujitor de excepție al învățământului superior medical, pe umerii căruia apasă o vastă și bogată experiență didactică, de cercetare, clinică și managerială, nu este deloc ușor”, a menționat rectorul Ababii, specificând că pedagogul Gheorghe Paladi și-a lăsat amprenta personalității complexe asupra tuturor generațiilor de studenți și medici-rezidenți de la Alma Mater, cultivându-le cultul muncii, respectul față de om și afirmarea spiritului cinstei. Rectorul USMF i-a exprimat academicianului și colegului sincere mulțumiri și sentimente de profundă gratitudine pentru munca prodigioasă de-o viață, realizată cu dăruire și sacrificiu pe altarul Alma Mater, asigurându-l de tot respectul și considerația. I-a dorit nonagenarului, multă sănătate, energie necesară și noi realizări în activitatea nobilă.
 
Un mesaj de felicitare i-a adresat omagiatului și președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a menționat că acad. Gheorghe Paladi a atins cele mai înalte culmi, ca savant, manager, profesor. „Mă întrebam cum a reușit. Și am găsit câteva răspunsuri, unul fiind că doar la vârsta de 16 ani a fost înmatriculat la Facultatea Institutului de Stat de Medicină, care de fapt era Institutul de Pediatrie. La 22 a absolvit facultatea, la 28 de ani era doctor în științe, la 37 de ani doctor habilitat, la 38 de ani profesor, la 30 de ani specialist principal de stat în domeniul obstetricii și ginecologiei la Ministerul Sănătății. Ne-a dus faima în toată lumea, departe de hotarele țării noastre, având  în palmares peste 600 de lucrări științifice, monografii, manuale, 35 de doctori și doctori habilitați pregătiți, o adevărată școală științifică și o școală științifică cu impact colosal asupra domeniul din țara noastră”, a remarcat acad. Tighineanu, subliniind că în această zi omagiatul merită să i se aducă cifre și să i se accentueze valoarea. Și pentru că dl acad. Gheorghe Paladi are practic toate distincțiile, Prezidiul AȘM a decis să-i acorde o distincție academică recent instituită „Meritul Științific”. Distincția i-a fost conferită dlui Gheorghe Paladi, academician, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, pentru excelență în cercetarea științifică, realizări științifico-practice, manageriale și didactice remarcabile, precum și cu prilejul onorabilei vârste de 90 de ani de la naștere.  

Cu un cuvânt de felicitare pentru mentorul său a fost prezent și Secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca. „Noi de fapt astăzi am venit să celebrăm o epocă, vorbim de epoca Gheorghe Paladi în sistemul de sănătate din RM, în sistemul de obstetrică și ginecologie din RM. Suntem absoluți conștienți și avem dovezi că acad. Gheorghe Paladi este și rămâne patriarhul obstetricii și ginecologiei din RM, o personalitate, un pilon, o verticalitate națională, care este bine cunoscută nu doar în RM și fosta Uniune Sovietică, dar e bine cunoscută și apreciată în UE, bine cunoscută și apreciată la nivel internațional”, a spus oficialul, exprimând privilegiu de a oferi din partea prim-ministrului Pavel Filip Diploma de Onoare a Guvernului RM, pentru activitate prodigioasă și îndelungată în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție personală la dezvoltarea științei, învățământului superior și practicii medicale din RM.
 
Florin Stamatian, deputat în Parlamentul României, membru al Academiei de Științe Medicale din România avea să remarce o mare calitate a acad. Gheorghe Paladi, în afară de puterea de muncă a savantului. „Gheorghe al nostru a stăpânit balaurul, i-a învățat și pe ceilalți colegi cum trebuie să-l ții cât mai departe de cea mai grea meserie, chiar dacă e a mea. Când ai în mână două vieți, a copilului pe care l-ai divinizat și a femeii, e impresionant. Este greu să vorbești despre un astfel de om”, a relevat colegul român. Și deși toți care erau în jurul omagiatului s-au străduit să găsească cele mai elaborate cuvinte de considerație, parlamentarul de la București, a spus că femeile parcă totuși au vorbit mai frumos despre omagiat, decât bărbații. 
        
Și prof. dr. Nicolae Suciu, director al Institutului de Ocrotire a Mamei si Copilului „Alfred D. Rusescu” din București a exprimat onoarea de a fi alături de acad. Paladi în această zi, deși consideră Domnia Sa că probabil numai providența putea să fie complementară la acest lucru. Elitismul audienței l-a asigurat că această este dedicată întru totul unei personalități absolut deosebite, iar din prezentările vorbitorilor au reieșit trăsături onorante pentru activitatea academică nu doar din Chișinău și RM, ci din întreaga lume. „Vreau să transmit felicitările și îi mulțumesc dl profesor, dl acad. Paladi că am ajuns astăzi aici să fiu martor al unui atât de impresionant și de excepție eveniment”, a spus colegul bucureștean care i-a dăruit omagiatului un album de „Istoria și arta civilizației”, redactat în 2004, care reflectă vremea lui Ștefan cel Mare, când pământul era unul și același al României. „Poate adaug un pic de simțământ, de uniune, care l-am regăsit în toate prezentările în care au fost înainte, în care ați făcut o îmbinare fericită între arta profesională și patriotismul dumneavoastră”, și-a încheiat discursul omagial oaspetele român, oferindu-i sărbătoritului zilei și un copac de bonsai. Și nu ar părea parcă mare lucru, dar este sădit în pământ românesc.
 
Felicitări, cuvinte de recunoștință i-au adresat și directorul Institutului Mamei şi Copilului, Sergiu Gladun, medic obstetrician ginecolog, directorul Institutului de Medicină Urgentă, dr.hab., prof. Mihail Ciocanu, președintele Asociației Medicilor Obstetricieni Ginecologi din RM, prof. Valentin Friptu, directorul Spitalului Clinic Municipal Nr., dl Iurie Crasiuc ș.a. Directorul Crasiuc a venit cu o veste onorabilă pentru mentorul său, informând că la inițiativa Administrației spitalului, împreună cu colectivul și cu acordul Primăriei mun. Chișinău, a inițiat procedura ca Centrul Perinatal al Spitalul Clinic Municipal Nr.1 să poarte numele dl academician Gheorghe Paladi.  
 
Prof. Olga Cornețchi, prorector USMF, discipol a remarcat că cuvântul-cheie care-l caracterizează pe mentorul său, este excelența, toată viața a fost excelent în toate, patriot desăvârșit al neamului, pedagog iscusit, medic de la Dumnezeu. Prin aceste calități a câștigat respectul pacientelor și discipolilor dumnealui și colegilor de breaslă. „În viață am fost binecuvântată, deoarece fac parte din rândul discipolilor dl acad. Paladi și toată viața mea profesională am petrecut-o alături de dumnealui. Întotdeauna i-am simțit umărul, ajutorul, a fost deschizător de cale și de uși pentru toți discipolii dlui, fapt pentru care îi purtăm o stimă și recunoștință deosebită”, a spus prorectorul USMF, dorindu-i academicianului la acest frumos ceas aniversar  multă sănătate, energie nesecată și noi realizări pe tărâmul personal și profesional.          
 
În cadrul evenimentului a fost proiectat un film, dedicat nonagenarului Gheorghe Paladi, în care s-au confesat mai mulți colegi și discipoli ai sărbătoritului. Printre acești-a s-au numărat acad. Ion Tighineanu, acad. Gheorghe Ghidirim, acad. Eva Gudumac, acad. Ion Ababii, acad. Boris Gaina, acad. Serghei Pirojkov, vicepreședinte al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, dr. hab. Olga Gagauz, şef al Centrului de Cercetări Demografice, Institutul Național de Cercetări Economice, prof. Olga Cornețchi, prorector USMF, discipol ș.a.
           
Ajuns la vârsta nonagenară, acad. Gheorghe Paladi le-a mulțumit tuturor pentru onoarea și atenția acordată la acest însemnat prag al vieții sale. A exprimat cuvinte de gratitudine conducerii USMF care i-a organizat acest memorabil eveniment, Catedrei și colegilor, prietenilor și nu în ultimul rând, Academiei de Științe. „AȘM pentru mine a fost și rămâne centrul unde pot să-mi realizez asemenea idei, care au apărut după anii 1993, mi-a fost oferită o posibilitate mai largă să mă implic în problemele științifice în acest for al Academiei”, a spus cu recunoștință și modestie acad. Gheorghe Paladi, dorind la rândul său tuturor sănătate și împlinirea gândurilor mărețe.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM