Adunarea Generală a Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte

2019-06-01

 

 Agenda Adunării generale a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte:
din 6 iunie 2019, ora 14.00, Sala Mică a AȘM
 

 
 
nr
 
 
Chestiunea
 
 
Raportor
1
Cu privire la alegerea Conducătorului Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM
acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM
2
Cu privire la rapoartele de activitate
ale academicienilor și membrilor corespondenți ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte pentru anul 2018
Membrii titulari și membrii corespondenți din cadrul Secției
3
Cu privire la desemnarea reprezentantului Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte în componența Comisiei AȘM privind decernarea distincțiilor academice
Dr. hab., prof. univ. Aurelian Danilă, adjunctul conducătorului Secţiei ŞSEUA