Conferința științifico-practică „Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei: probleme actuale de doctrină, legislație și practică”

2019-06-03
 

Miercuri, 5 iunie 2019, ora 9:30, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1) va avea loc Conferința științifico-practică „Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei: probleme actuale de doctrină, legislație și practică”.

PROGRAM
 
Moderatori
Valeriu CUȘNIR, prof.univ., dr. hab., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Tudor OSOIANU, conf. univ. dr., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Viorel BERLIBA, conf. univ. dr.hab., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Mesaje de salut
Ion TIGHINEANU, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Victor JUC, prof. univ., dr.hab., director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Anatolie MUNTEANU, secretar de stat, Ministerul Justiției
Alexandru PÎNZARI, comisar șef,șef al Inspectoratului General de Poliție al MAI
 
Lucrările Conferinței se vor desfășura în cadrul a trei Paneluri cu comunicări științifice, urmate de sesiunile de dezbateri.          
 
Evenimentul științific include prezentarea cărții „Tratat de criminalistică”, autor Mihai Gheorghiță doctor habilitat în drept, profesor universitar.
Prezintă: dr.hab., prof. Valeriu Cușnir, dr.ahb. Viorel Berliba, dr.Tudor Osoianu.
 
 
Manifestarea este organizată de:
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ȘI SOCIOLOGICE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE; INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” A MAI; FACULTATEA DE DREPT, USM
FACULTATEA DE DREPT, ULIM; FACULTATEA DE DREPT, UNIV. „ALECU RUSSO”, BĂLȚI
FACULTATEA DE DREPT, USPEE „CONSTANTIN STERE”; FACULTASTEA DE DREPT, USEM
FACULTATEA PROTECȚIE, PAZĂ ȘI SECURITATE, USEFS
INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ
INSTITUTUL DE REFORME PENALE; INSTITUTUL CERCETĂRI, EXPERTIZE ȘTIINȚIFICE ÎN DREPT
BAROUL AVOCAȚI CHIȘINĂU; CENTRUL DE RESURSE JURIDICE
ASOCIAȚIA „PROMO-LEX”; ASOCIAȚIA DE DREPT PENAL
 
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM