Adunarea generală a Secției Științe ale Vieţii

2019-06-18

 În atenția academicienilor, membrilor corespondenți și noilor membri
ai Secției Științe ale Vieţii a Academiei de Științe a Moldovei

Agenda Adunării generale a Secției Științe ale Vieţii
din 20 iunie 2019, ora 14.00, Sala Azurie a AȘM

 

Nr. 
 
Chestiunea
 
 Raportor
1. 
Cu privire la alegerea Conducătorului Secției Ştiinţe ale Vieţii
acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM
 
2.
Cu privire la delegarea a două persoane din cadrul Secţiei Ştiinţe ale Vieţii în componenţa Comisiei de decernare
a distincţiilor academice
acad. Boris GAINA, adjunctul conducătorului
Secţiei Ştiinţe ale Vieţii

 

Notă: După Adunarea generală a Secției Științe ale Vieţii, va avea loc şedinţa membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Secţiei Ştiinţe ale Vieţii, în cadrul căreia vor fi aprobate rapoartele de activitate ale academicienilor şi membrilor corespondenţi ai Secţiei Ştiinţe ale Vieţii pentru anul 2018.