Preşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu, a felicitat istoricii cu ocazia zilei lor profesionale

2019-06-20

      La 18 iunie 2019, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, comunitatea istoricilor din Republica Moldova a sărbătorit ziua profesională.

      Academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a adus sincere felicitări cu Sărbătoarea profesională – Ziua istoricului, dorindu-le experților din domeniu multă sănătate, energie creatoare și noi succese în activitate. Impresionat de lista instituțiilor participante – institute de cercetare, desigur, în primul rând Institutul de istorie, facultățile de profil de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, muzee, Asociația Istoricilor, acad. Ion Tighineanu a subliniat faptul că această sărbătoare profesională ajunsă la a 9-a ediție, a devenit o frumoasă tradiție, contribuind la consolidarea comunității istoricilor: „Istoria este acea valoare care ne unește și nicidecum nu trebuie să ne dezbine. Timpul se scurge doar într-o direcție, evenimentele istorice care s-au petrecut nu mai pot fi schimbate, iar datoria noastră este de a dezvălui acele evenimente cât mai obiectiv, luând în considerare toate aspectele specifice perioadei respective. Acei care nu cunosc istoria neamului, nu promovează adevărul istoric, nu pot să înțeleagă prezentul și nici să-și identifice o cale corectă spre un viitor prosper.

      Și astăzi trăim timpuri dinamice, suntem în căutarea propriului destin, făurind zi de zi, istoria țării noastre. La figurat vorbind, așezăm piatră cu piatră istoria țării pentru a fi studiată și apreciată de urmașii noștri. Trebuie să fim responsabili, onești, obiectivi, corecți și să ne scriem împreună istoria țării în care vrem să trăim cu toții în înțelegere și armonie. Cunoașterea istoriei de ieri și de azi, fără îndoială, reprezintă o investiție pe termen lung în educația copiilor și în viitorul societății noastre”.

      Preşedintele AŞM a subliniat că în decursul ultimelor secole s-au schimbat hotarele între ţări, schimbările survenind adesea din cauza influențelor evenimentelor care au loc la scară regională, europeană sau internaţională. „Pentru a săpa mai adânc și a scoate în evidență adevărul istoric, trebuie să utilizăm posibilitatea de a colabora – avem spaţiul românesc, avem spaţiul est-european, ne integrăm în spaţiul european de cercetare, internaţionalizăm ştiinţa noastră, vom semna noi acorduri de colaborare. Astea sunt programe care susţin inclusiv cercetările din domeniul istoriei, sunt şi programele europene, Programul Orizont 2020, următorul program va fi Orizont Europa şi prin provocările societale este posibil de iniţiat cercetări importante comune la diferite nivele pentru a afla adevărul istoric de care noi toţi avem nevoie”, a punctat în mesajul său acad. Ion Tighineanu.

      Andrei Chistol, Secretarul de Stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a transmis un frumos mesaj din partea doamnei Ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării, subliniind „că, în primul şi în primul rând, istoricii din Republica Moldova au dat dovadă de verticalitate şi prin faptul că suntem astăzi aici, la Muzeul Naţional de Istorie, acest templu al cercetărilor arheologice, al cercetărilor istorice, al trecutului şi al viitorului”, dorindu-le istoricilor inspirație și încredere că munca depusă va contribui la o conştientizare şi la o cunoaştere mai bună a valorilor culturale naționale.

      Directorul Institutului de Istorie, domnul dr. hab. Gheorghe Cojocaru, a remarcat că această zi este nu doar ziua profesională a istoricilor, ci și un bun prilej de a evalua activitatea, de a vedea în ce punct s-a ajuns în domeniul cercetării, educației, instruirii istorice. De asemenea, a făcut o trecere în revistă a evenimentelor desfăşurate, amintind că anul Centenarului Marii Uniri a fost marcat printr-o suită de manifestări. A fost fructuoasă şi colaborarea Institutului de Istorie cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu Academia Română, cu alte instituţii de cercetare şi de cultură din ţară şi din străinătate.

      Decanul Facultății de Istorie și Filozofie de la Universitatea de Stat din Moldova, conf. univ. dr. Sergiu Matveev a remarcat că ziua istoricului este printre puținele festivităţi care este sărbătorită numai o singură dată (adică nu sărbătorim pe stil vechi sau pe stil nou) și a îndemnat ca în această zi să nu fie dați uitării profesorii care au instruit generații întregi, în acest sens a venit cu gânduri alese și urări de sănătate profesorilor Vladimir Potlog şi Constantin Drachenberg. Anume istoricii „la fiecare cumpănă de secole au bătut alarma că sunt probleme mari, subliniind că istoricul este persoana care trebuie să gândească critic, la rece”.

      Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, directorul Centrului de Excelență „Promemoria” de la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM, a remarcat faptul că, deși cronologic Programul de Stat pentru recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei persoanelor deportate în Siberia, pe care l-a coordonat, s-a încheiat, totuşi întreaga echipă implicată continuă cercetările, fiind preconizată editarea unui nou volum de materiale. Dl Petrencu a amintit că tradițional, în cadrul Universității de Stat a Moldovei sunt organizate conferințe de comemorare a activității foștilor colegi (Anatol Moraru, Gheorghe Paladi). Dl profesor a rămas plăcut surprins de inițiativa Poștei Moldovei de a emite timbre poștale cu fondatorul Asociației Istoricilor din Republica Moldova, regretatul profesor Alexandru Moșanu, asociație întemeiată cu 30 de ani anume la 18 iunie.
Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică a confirmat că fiecare specialitate, fiecare profesie a ajuns să aibă o sărbătoare proprie. Este un omagiu adus tuturor acelora care pe parcursul vieţii s-au preocupat de trecutul istoric al poporului nostru. Un omagiu care trebuie să fie adus, în primul rând, dascălilor, profesorilor din şcolile generale, din licee. Istoricii au fost printre primii care au creat o mişcare a istoricilor, o mişcare a oamenilor care provin din această profesie. Prin această consolidare au contribuit la un parcurs foarte interesant şi îndelungat pentru fiinţa noastră naţională.

      Conf. univ. dr. Gheorghe Negru, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, a venit şi cu un cadou mult aşteptat de comunitatea istoricilor – ultimele numere ale revistei „Destin Românesc”.

      Directorul adjunct al Institutului Patrimoniului Cultural, dr. Adrian Dolghi, a venit cu un mesaj de felicitare, menționând că cercetările fundamentale din domeniul științelor istorice sunt absolut necesare societăţii noastre. La rândul său, directorul adjunct al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, dr. Teodor Candu, a subliniat că istoricii au mai multe festivităţi, în cadrul cărora sunt celebraţi muzeografii, arhiviştii, arheologii. „Patrimoniul reprezintă o sursa istorică, pe care noi, cercetătorii în domeniul istoriei, o folosim în permanenţă”, a menţionat T. Candu, îndemnând colegii să folosească pe larg sursele prezente în muzee, care pot oferi noi detalii şi vor clarifica acele aspecte pe care uneori arhivele, datorită caracterului specific al redactărilor documentelor oficiale, nu îl oferă.

      Conf. univ. dr. Elena Postică, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, a reiterat faptul că în cadrul acestei instituții activează peste 50 de istorici, dorindu-le proiecte culturale, educative şi ştiinţifice comune, o colaborare mai eficientă cu toate instituțiile comune de profil și o frumoasă și constructivă competitivitate între istorici şi instituţii.

      La evenimentul festiv a fost prezent și domnul Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, care a felicitat colegii de facultate, pe care i-a revăzut cu această ocazie şi a mulţumit pentru munca de zi cu zi în formarea unei societăţi şi pentru cercetările pe care le realizează în vederea promovării adevărului istoric.

      Pe durata desfăşurării evenimentului, au oferit adevărate clipe de revelație ansamblul de instrumente cu coarde de la Liceul de Muzică „Ciprian Porumbescu” și vocalistul Anatol Paşniciuc de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”.


Secţia management academic şi relaţii externe
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei