Membrul corespondent Ion DEDIU la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică și pedagogică

2019-06-24

     La 24 iunie 2019 se împlinesc 85 de ani din ziua nașterii și 62 de ani de activitate științifică și pedagogică a membrului corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Ion Dediu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru titular (academician) al mai multor academii din lume: Academiei Internaţionale de Cosmonautică (Moscova), Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitatea Vieţii (Sankt-Petersburg), Academiei de Ştiinţe din New York (SUA), Academiei Ecologice din Ucraina (Kiev), Academiei de Ştiinţe ale Naturii din Rusia (Moscova), Academiei Balcanice de Ştiinţe, Noua Cultură şi Dezvoltare Durabilă (Sofia, Bulgaria), Academiei Ecologice din România (Iaşi), Academiei Oamenilor de Ştiinţe din România (președinte al filialei din Republica Moldova), Academiei Internaţionale a Personalului (UE/UNESCO), Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova (preşedinte fondator) etc., Doctor Honoris Cauza al diferitor universități și academii.

     Dl Ion Dediu este laureat al Academiei Române, al Academiei Oamenilor de Știință din România, al Premiului Național din Republica Moldova. Activitatea dumnealui a fost înalt apreciată, fiind decorat cu Ordinul Republicii Moldova, Ordinul Național, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor al României și alte distincții oficiale din țară și străinătate. A publicat cca 800 de lucrări științifice și de publicistică științifică. În prezent este director onorific viager al Institutului de Ecologie și Geografie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

     Ion DEDIU s-a născut la 24 iunie 1934, în satul Rediu Mare, județul Soroca (România, actualmente Republica Moldova), într-o familie de țărani români răzeși. A absolvit Facultatea de biologie-pedologie a Universității de Stat din Chișinău în anul 1957, aspirantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, postdoctorantura – la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a URSS din Leningrad, în anul 1978.

     Din 1957 până în 1971 a lucrat la Academia de Științe a RSS Moldovenești; în anii 1971-1996 a activat la Universitatea de Stat din Chișinău; între 1990 și 1994 – la Departamentul de Stat pentru protecția mediului și resursele naturale (în calitate de director general – la rang de ministru, subordonat Parlamentului Republicii Moldova); în anii 1994–2001 a fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova (președinte al Comisiei pentru agricultură, mediu și dezvoltare rurală).

     Cercetătorul Ion Dediu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o delimitării, argumentării şi recunoaşterii de noi regiuni ecozoogeografice: Regiunea Circummediteraneană Dulcicolă, Regiunea Ponto-caspică salmastro-dulcicolă; elaborării, argumentării şi promovării concepţiei „Ecogeografia apelor continentale”. A descoperit şi formulat „Principiul excluderii reciproce a complecşilor biotici acvatici”, a fondat noi direcţii în ştiinţă: „Zoogeografia ecologică a apelor continentale”, „Ecotoxicologie acvatică”, „Ecologie politică”.

     Având în spatele său o experienţă de cercetare şi de muncă universitară de peste 50 de ani, profesorul universitar Ion Dediu a semnat mai mult de 400 de publicaţii, printre care: „Амфиподы и мизиды бассейнов рек Днестра и Прута: систематика, экология, зоогеографический анализ и хозяйственное значение”. Москва: Наука, 1967; „Экологический Энциклопедический Словарь”, Chişinău: Edit. Enciclop. RSSM, 1989; „National Environment Action Plan of the Republic of Moldova”, Washington-Chişinău, 1995; „Cartea Roşie a Republicii Moldova”, Chişinău: Ştiinţa, Ed. a II-a, 2001; „Ecologie şi Protecţia Mediului”, Chişinău: Edit. Univ. Agrare, 2002 (în total peste 30 de monografii monoautor sau coautor).

     Cercetătorul Ion Dediu a oferit răspuns la cele mai complexe întrebări ale ecologiei teoretice contemporane, efectuând un studiu de excepţie cu genericul „Ecologie teoretică”, eşalonat (în volum de 1531 de pagini) în 5 volume („Introducere în ecologie” (2006), „Ecologia populaţiilor” (2007), „Ecologie sistemică” (2007), „Biosferologie” (2007), „Tratat de Ecologie Teoretică” (2007), Edit. „Phoenix”, Chişinău). Este un studiu de sinteză fundamental şi original privind ecologia modernă, înalt apreciat în lume. În această operă ştiinţifică autorul lansează o serie de ipoteze, teorii, principii şi concepţii ştiinţifice noi de importanţă teoretică şi aplicativă. Pentru prima dată savantul Ion Dediu a efectuat o analiză integrală a istoriei şi dezvoltării ştiinţelor naturii în lume, inclusiv în România şi Republica Moldova, sub aspect naturalist şi ecologic. Acest compartiment în creaţia autorului poate fi apreciat şi ca un tratat de sine stătător al problemelor filozofice ale ştiinţelor naturii, care necesită să fie utilizat în special de către profesori, doctoranzi, la seminarele din cadrul disciplinei Filosofia. Aceste opere alese conţin gândurile şi zbuciumul creativ ale savantului de o viaţă, plină de vervă ştiinţifică, intelectuală și spirituală. De notat numărul enorm de surse bibliografice (peste 800 pentru fiecare volum), analizate şi generalizate la justa lor valoare, fapt ce demonstrează cunoaşterea de către autor a tezaurului ştiinţei ecologice, confirmată anterior de „Dicţionarul Enciclopedic Ecologic” (1989) și „Enciclopedia de Ecologie” (2010).

     Un aport important îl are membrul corespondent Ion Dediu în activitatea didactică: între anii 1971 și 1994 a fost decan, şef de catedră, profesor la Facultatea Biologie şi Pedologie a USM, unde a fondat Catedra Interuniversitară de Ecologie şi Protecţie a Mediului.

     În anul 1990 Ion Dediu a fondat Institutul Naţional de Ecologie, fiind pe parcursul mai multor ani directorul acestuia. În cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, a creat, în anul 2007, un centru ştiinţific important – Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă. Este unul din fondatorii Partidului Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova. Este fondator sau cofondator al trei reviste științifice: „Mediul înconjurător” (România), „Mediul Ambiant” și „Noosfera” (Republica Moldova).

     Din 1991 până în 2001 a condus delegaţia oficială permanentă a Republicii Moldova în Comitetul Programului Complex de Mediu al Bazinului fluviului Dunărea (Viena, Austria).

     Între anii 1994 și 2001 a fost Membru al Adunării Parlamentare pentru Cooperarea Economică la Marea Neagră, îndeplinind funcţiile de: Şef al Delegaţiei Naţionale Permanente a Parlamentului Republicii Moldova, Preşedinte al Comisiei Economice Comerciale şi de Mediu, precum şi de trezorier.

     A participat oficial (în anii 1991, 1995, 1998) la primele trei Conferinţe Paneuropene ale Miniştrilor Mediului (Dobriş, Cehoslovacia; Sofia, Bulgaria; Arhus, Danemarca). La 4-11 iunie 1992 a participat oficial, în calitate de Ministru al Mediului al Republicii Moldova, la Conferinţa ONU „Mediu şi Dezvoltare” de la Rio de Janeiro, Brazilia, unde a semnat, din partea Republicii Moldova, toate convenţiile şi documentele respective.
Profesorul universitar Ion Dediu participă cu dăruire de sine la pregătirea tinerilor specialişti. A fost îndrumător în pregătirea a peste 30 de doctori (inclusiv habilitaţi) în ştiinţe biologice şi a unui mare număr (peste 300) de licenţiaţi în ecologie. Ca o personalitate multilaterală, polivalentă, este un difuzor generos de lumină intelectuală, de idei ştiinţifice.

     Îmbinând activitatea ştiinţifică cu cea managerială, pedagogică, savantul Ion Dediu a fost coordonator ştiinţific şi coautor al majorităţii Strategiilor naţionale pentru Protecţia Mediului, Agricultura ecologică (organică), Dezvoltarea Durabilă, „Cartea Roşie”, Conservarea biodiversităţii, Combaterea aridizării, Protecţia stratului de ozon etc.

     Sunt indiscutabile meritele membrului corespondent Ion Dediu în ceea ce privește fondarea, consolidarea şi fortificarea serviciului ecologic naţional, ocupând înalte funcţii publice: Ministrul Mediului al Republicii Moldova (1990-1994), Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinte al Comisiei pentru agricultură, mediu și dezvoltare rurală (1994-2001).

     În legătură cu aniversarea a 85 de ani de la naștere și 62 de ani de activitate științifică, pedagogică și publică, colectivul Institutului de Ecologie și Geografie cu mare dragoste și stimă profundă îl felicită cordial pe membrul corespondent Ion DEDIU, dorindu-i multă sănătate, mulți ani fericiți și plini de spirit creator!

     La Mulți ani, Domnule membru corespondent Ion DEDIU!


Colectivul
Institutului de Ecologie și Geografie