Academicianul Boris Gaina a fost ales conducător al Secției Științe ale Vieții a AȘM

2019-06-25

 

 

La 20 iunie 2019 a avut loc Adunarea generală a Secției Științe ale Vieții a AȘM. Secția include 46 de membri, prezenți au fost 36 – 23 membri titulari și corespondenți și 13 doctori habilitați. Ședința a fost considerată deliberativă, reprezentând peste 2/3 din personalul total al membrilor Adunării generale.
   
Președinte al Adunării generale a Secției a fost ales, prin vot unanim, acad. Gheorghe Ghidirim. În cadrul Adunării generale s-au propus pentru examinare următoarea agendă:
Cu privire la alegerea conducătorului Secției, raportor acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM;
Cu privire la delegarea a doi membru al Secției în comisia pentru conferirea distincțiilor AȘM, raportor acad. Boris Gaina.
 
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a propus pentru funcția de conducător al Secției de științe ale vieții candidatura acad. Boris Gaina, menționându-i bogata experiență în decursul vieții, atât în plan științific, cât și managerial, după care a expus punctual itinerarul activității științifice, didactice, evidențiind funcțiile deținute, aprecierile, mențiunile de care s-a bucurat atât în țară, cât și peste hotare. (CV integral).
 
În cadrul sesiunii de dezbateri, pe marginea candidaturii acad. Boris Gaina s-a pronunțat acad. Teodor Furdui, prim-vicepreședinte de onoare al AȘM. În luarea sa de cuvânt, acad. Furdui a subliniat că persoana care va fi aleasă în funcția de conducător al Secției trebuie să reprezinte atât membrii Secției, cât și științele pe care aceștia le realizează. Este nevoie de o persoană cu clarviziune, cu cunoștințe largi, cu capacități, care să contribuie la faptul ca autoritatea Academiei să fie recunoscută de către societatea și conducerea țării. Cât privește propunerea candidaturii acad. Boris Gaina pentru această responsabilă funcție, acad. Furdui a menționat că îl cunoaște din perioada când deținea funcția de prim-vicepreședinte al AȘM, iar acad. Boris Gaina avea calitatea de Secretar științific general. „Dumnealui are practică de activitate la această funcție, știe cum să motiveze subalternii să lucreze, știe să prezente științele institutelor, în primul rând, cele cu profil agrar și biologic, știe cum să se prezente în fața conducerii țării”, a afirmat acad. Teodor Furdui, precizând că în condițiile grele în care se află actualmente știința, dar și societatea, este nevoie de un luptător, iar acad. Boris Gaina este un luptător. „Dl academician, într-adevăr este o mare cinste să reprezinți Academia aceasta. Votându-vă pe Dumneavoastră, noi credem că votăm pentru vicepreședinte al AȘM, în structura care a fost anterior. Eu doar cu așa condiții vă susțin. De aceea, vă rog mult, stimați colegi, să-l susțineți, fiindcă este candidatura reușită”, a relevat acad. Teodor Furdui.          

După sesiunea de dezbateri, s-a decis includerea candidaturii acad. Boris Gaina în buletinul de vot. Comisia de numărare a voturilor a fost constituită în număr de 3 persoane - acad. Eva Gudumac (președinte),  m.c. Maria Nedealcov, dr. Gheorghe Tudorache (secretar).
Rezultatele votului secret:     
Buletine distribuite – 35 (un buletin nedistribuit)    
Buletine extrase din urna de vot – 35          
Voturi pro – 32          
Voturi contra – 3       
Buletine nevalabile - 0
 
Astfel, conducător al Secției Științe ale Vieții a AȘM a fost ales acad. Boris Gaina.
 
„Vă mulțumesc din suflet pentru lucrul făcut. Mă simt mult obligat față de toți dumneavoastră, cu care lucrez cot la cot din 2004”, a spus la rândul său proaspătul conducător al Secției, acad. Boris Gaina, exprimând recunoștință academicienilor, alături de care a învățat multe lucruri utile, pentru sfaturile, dar și observațiile primite, care nu au făcut decât să-i îmbogățească activitatea personală. Cuvinte de mulțumire i-a adresat președintelui Ion Tighineanu pentru încrederea acordată, asigurând că toată puterea pe care Dumnezeu i-o dă va fi valorificată doar pentru imaginea crescândă, noua imagine a Academiei de Științe a Moldovei, doar pentru bunele relații între toți membrii Secției, indiferent de profilul pe care-l are. „Onorată asistență, am fost toată vremea impresionat de potențialul înalt pe care-l au colegii noștri, medicina, biologia, agricultura. M-am învățat multe lucruri, am citit lucruri ca să înțeleg, am citit rapoartele lor și eu vreau să vă spun sincer, este o fericire ca să primești votul de încredere a colegilor pentru activitatea anilor ce vin”, a declarat noul conducător ales, acad. Boris Gaina.
 
Cu referire la cea de-a doua chestiune de pe ordinea de zi privind delegarea a doi membri ai secției în comisia pentru conferirea distincțiilor AȘM, membrii Adunării generale a Secției i-au ales unanim pe acad. Serafim Andrieș și m.c. Victor Ghicavâi.
 
În cadrul Adunării generale au fost aprobate rapoartele de activitate ale academicienilor şi membrilor corespondenţi ai Secţiei pentru anul 2018.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM