La Academia de Științe a Moldovei va avea loc Conferința științifico–practică națională „Republica Moldova în contextul implementării acordului de asociere”

2019-06-26
 

Joi, 27 iunie, 2019, ora 10.00, în Sala Mică a AȘM, (et. II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1), va avea loc Conferința științifico–practică națională „Republica Moldova în contextul implementării acordului de asociere”.           

Cuvânt de deschidere         
Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al ICJPS
 
Alocuțiuni și mesaje 
Victor Moraru,
doctor habilitat în științe politice, membru-corespondent, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Igor Șarov,
doctor în istorie, conferențiar universitar, secretar general de stat, Ministerul Educației, Științei și Cercetării
 
Gheorghe Cojocaru, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, director al II
 
Nina Corcinschi, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, director al IFR „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”
 
Moderator    
Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al ICJPS
 
RAPOARTE ȘI COMUNICĂRI
Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Ion Șișcanu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Institutul de Istorie,
Andrei Țurcanu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”
Mihai Mogîldea, expert, Institutul de Politici și Reforme Europene
Octavian Țîcu, doctor în istorie, conferențiar universitar, Institutul de Istorie
Ion Rusandu, doctor în filosofie, conferențiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,            
Veaceslav Ungureanu
, doctor în științe politice, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Maria Diacon, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice    
Svetlana Ciumac,
doctor în economie, conferențiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.
 
  
La eveniment se invită reprezentanţii mass-media.   
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AŞM