Acad. Alexei Simașchevici: „Eu consider că principalul ce am făcut este știința. Am lăsat urme.”

2019-06-28


Academicianul Alexei Simașchevici a pășit pragul nonagenarilor. Cu acest prilej, la Academia de Științe a Moldovei, la 27 iunie 2019, a avut loc o sesiune de lecturi academice, dedicată aniversării celor nouă decenii de viață ale academicianului, evenimentul marcând și 65 de ani de activitate științifică a ilustrului savant, reprezentant al frumoasei generații de nonagenari, care a fundamentat cercetările în domeniul fizico-matematic, fiind fondator al școli științifice în domeniul materialelor semiconductoare și energiei fotovoltaice, devenind astfel unul din pilonii ştiinţei autohtone.

La evenimentul aniversar a participat Consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, Corneliu Popovici, colegi și discipoli de la Institutul de Fizică Aplicată, de la Universitatea de Stat, prieteni. O surpriză plăcută pentru aniversar a fost prezența feciorului Andrei, venit din Canada și fiicei Olga din Kiev, care au venit cu întreaga familie de nepoții și chiar strănepoți ai academicianului, constituind o „fracțiune de 15 membri Simașchevici”.
 
Manifestarea a fost inaugurată și moderată de conducătorul Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, m.c. Svetlana Cojocaru care a menționat cele două numere frumoase care au servit drept motiv pentru a aduna atâta lume buna în această zi - 90 și 65. Cifra  90 denotă onorabila și frumoasa vârstă a dlui academician Simașchevici și nu mai puțin impresionantul număr 65 care consemnează anii de activitate științifico-didactică. Conducătorul Secției a mărturisit că răsfoind o colecție de imagini și amintiri din arhiva personală a omagiatului, a ajuns la concluzia că într-adevăr a existat o providență, care i-a trasat destinul, conspirând în toate pentru a deveni un notoriu cercetător și profesor. „V-ați petrecut copilăria în centrul Chișinăului, nu departe de acest loc, unde urma pe viitor să fie edificată clădirea Academiei de Științe a Moldovei. Uitându-mă prin acele fotografii foarte bune, se vede că ați avut o copilărie frumoasă, plină de soare, de dragoste. V-ați remarcat prin dragoste de carte încă din primii ani de școală și avem aici și 4 distincții, medalii, pe care elevul de atunci Alexei Simașchevici, le-a obținut pentru merite deosebite în învățătură din partea Ministerului Instrucțiunii”, a subliniat m.c. Svetlana Cojocaru, după care a făcut o incursiune în parcursul biografic al distinsului academician, în care a punctat cele mai esențiale rezultate științifice, parcursul didactic și managerial, aprecierile, pentru care a fost distins cu multiple mențiuni.
 
În numele Prezidiului AȘM, m.c. Cojocaru a exprimat sincere felicitări academicianului Simașchevici, urându-i mulți ani și sănătate deplină, iar prin decizia Prezidiului, academicianului i-a fost conferită Medalia „Meritul Științific”, pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, realizări științifice remarcabile, precum și cu prilejul aniversării de 90 de ani de la naștere. De asemenea, secretarul științific general al AȘM, dr.hab. Liliana Condraticova, a dat citire mesajului de felicitare din partea președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu. „Prin atitudine, perseverență, devotament, corectitudine, dar și prin realizări recunoscute în țară și peste hotare acad. Alexei Simașchevici s-a impus ca un savant de cea mai înaltă valoare și mentor de excepție, astăzi demonstrând că aceste calități alese pot fi cu succes transmise generațiilor tinere și la vârsta onorabilă de 90 de ani”, se arată în mesajul președintelui AȘM.
           
Consilierul prezidențial, Cornelui Popovici a transmis mesajul de felicitare al Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, împreună cu urări de sănătate și liniște sufletească. În mesajul transmis, șeful statului a apreciat contribuția deosebită a academicianului Alexei Simașchevici la progresul cercetărilor în domeniul fizicii, remarcând succesele de ultimă oră ale savantului, inclusiv celulele cu două fațete – realizare care se înscrie printre performanțele mondiale în domeniu. Totodată, șeful statului a subliniat activitatea domnului Simașchevici în funcţia de preşedinte al Comitetului de Conducere al Fondului Copiilor din Republica Moldova, Domnia Sa fiind inițiatorul orfelinatelor de tip familial. Președintele țării i-a urat aniversarului ani buni, cu evenimente care să-i aducă fericire în plan personal și profesional.
 
Academicianul Alexei Simașchevici a ținut să mulțumească președintelui Dodon pentru acest gest de înaltă considerație care nu face decât să-l onoreze.
 
În prelegerea care a urmat, acad. Simașchevici a făcut mai multe dezvăluiri de senzație legate de amintirile din viața sa personală, studiile la școală, unde a fost coleg de clasă cu renumiții savanți C. Sibirschi, S. Berejan ș,a. Și-a amintit de eforturile depuse la dezvoltarea catedrei de fizică de la USM, a vorbit cu mult drag și respect despre colegii săi universitari și cei la Institutul de Fizică Aplicată, a relatat și istorioare amuzante din activitatea pe care a desfășurat-o alături de ei. Un capitol aparte a fost dedicat amintirilor frumoase și calde legate de familia sa, pe care o consideră una din cele mai frumoase realizări, deși știința a ocupat totuși un loc primordial în viața sa. „Eu consider că principalul ce am făcut este știința, articole, publicații, dar timp de 40-45 de ani am activat la universitate. Am fost șef de catedră și am pregătit la specialitatea semiconductorilor, deși e greu de evaluat, cam vreo 1000 de studenți, plus 25 de doctori și 2 doctori habilitați. Am lăsat urme”, a spus omagiatul. Deși recunoaște că prelegerea sa nu e tocmai academică, dna m.c. Svetlana Cojocaru, l-a contrazis, afirmând că la toate brevetele care sunt expuse pe holul AȘM, se mai poate cu siguranță pretinde la câteva brevete de invenție, după istorioarele pe care dl academician le-a povestit cu atâta har și sinceritate și asta, rezumând că aceasta a fost nu doar viața personală, ci o istorie a țării noastre.
 
Și „fracțiunea” Universității de Stat a venit să-și omagieze mentorul la acest popas frumos și onorabil al vieții, în frunte cu prorectorul USM, prof. Florentin Paladi - Valentina Nicorici, decanul Facultății de Fizică și Inginerie, dl Sergiu Vîltagul, șeful Departamentului Fizică Aplicată și Informatică, reprezentanți ai Laboratorului de cercetări științifice „Fizica semiconductoarelor”, discipolii dlui academician, Tamara Potlog și directorul Școlii Doctorale și președintele Asociației Absolvenților Facultății de Fizică, dl Viorel Vîlceag. Prorectorul a transmis și adresă din partea rectorului USM, Gheorghe Ciocanu, dar și Medalia Universității de Stat a Moldovei.
 
„La mine e conflict de interese, deoarece dl academician Simașchevici mi-a fost oponent în 1989 și nicicum nu voi putea fi obiectiv. Aș vrea doar să precizez câteva gânduri, ascultând foarte scurt drumul vieții relatat de dl academician”, a glumit acad. Leonid Culiuc. Dincolo de aspectul subiectiv, acad. Culiuc a vorbit cu recunoștință despre realizările acad. Simașchevici, despre cele mai notabile rezultate ale savantului, în pofida tuturor condițiilor pe care le-a traversat de-a lungul vieții. Acad. Culiuc a amintit că în pofida faptului că la doar 12 ani a rămas fără tată, a crescut frumos, a rezistat tuturor intemperiilor, iar astăzi vorbim despre unul din reprezentanții generației de aur a științei fizice - Alexei Simașchevici, academician, profesor și un adevărat cetățean.
 
Colegii de Institutul de Fizică Aplicată, în frunte cu dr.hab. Mihai Macovei, director instituției, i-au dorit nonagenarului La mulți ani, toți frumoși, iar vârsta de 90 de ani este doar o cifră.
 
Acad. Mircea Bologa, în distinsul stil oratoric ce  îl caracterizează, a spus doar ca să vorbească îndelungat e mult, dar să vorbească scurt e imposibil. Și așa cum drumețului îi merge bine cu drumul, iar academicianului Simașchevici cu semiconductorii, i-a dorit dragului său profesor, coleg și savant de talie mondială, responsabilului om, excepționalului patriot și cetățean Alexei Simașchevici, pace și mulți rodnici ani.
 
Cuvinte de felicitare, apreciere și urări de sănătate a primit și din partea acad. Boris Gaina, conducătorul Secției Științe ale Vieții, m.c. Ion Geru ș.a.
 
Protagonistul zilei, acad. Simașchevici, le-a mulțumit tuturor pentru gestul de a fi omagiat atât de frumos, pentru aprecierile din partea Academiei, colegilor de la USM, Institutului de Fizică Aplicată. Emoțiile, însă, l-au inundat de-a binelea atunci când a ajuns să mulțumească familiei sale care a străbătut mii de km ca să fie la aniversarea tatălui, bunicului și străbunicului. Și fiica și feciorul l-au invitat să locuiască cu ei, fie în Kiev, fie în Toronto, dar el a ales să rămână aici, în Chișinău, acasă. Tehnologiile moderne au făcut ca să poată discuta ori de câte ori simte că-l apasă dorul de copii, iar nepoții, chiar de la distanță, îl consultă în probleme de IT, când bunicul se împotmolește. Se mândrește cu cei 7 strănepoți, ultimul venind pe lume chiar de ziua sa. Un cadou aproape divin a primit la acest frumos și onorabil prag al vieții, la toate acestea reușind să ridice sala în picioare, care, în semn de înaltă apreciere și pioșenie, l-a aplaudat îndelung. 
 
Academicianul Alexei Simașchevici s-a născut la 27 iunie 1929, în or. Chișinău. Este fondatorul școlii științifice din Republica Moldova în domeniul materialelor semiconductoare și energiei fotovoltaice, autor al peste 600 de lucrări științifice, printre cate 5 monografii și 6 manuale universitare, deținător a 30 de brevete de invenții.
Eugenia Tofan,
    Serviciul de Presă al AȘM