Biodiversitatea în contextul încălzirii globale – opiniile savanţilor şi implicarea tinerilor cercetători

2019-08-19

În perioada 16–17 august 2019, la Rezervația Naturală „CODRII” din Republica Moldova, şi-a desfăşurat lucrările workshop-ul „Biodiversitatea în contextul încălzirii globale”. Evenimentul a fost organizat de către Sindicatul „ȘTIINȚA” în parteneriat cu Rezervația Naturală „CODRII” și Academia de Științe a Moldovei, având drept scop motivarea şi implicarea tinerilor cercetători din domeniul biologiei.

Tinerii biologici, găzduiţi mărinimos de directorul rezervaţiei, dna Nadejda Chicu, au fost familiarizaţi cu realizările ştiinţifice privind flora şi fauna rezervaţiei, prezentate de dna Natalia Jardan, dr. în biologie, șefa secției pentru știință, de dl. Gheorghe Manic, dr. habilitat în biologie și de dna Ecaterina Barcari, dr. în biologie. Prezentarea detaliată şi pe înţelesul tinerilor a realizărilor în domeniul biodiversităţii a generat, cu siguranţă, aprige dezbateri şi polemici ştiinţifice. Având la bază experienţa cercetătorilor versaţi în domeniu cu referire la impactul încălzirii globale asupra florei și faunei din rezervație, tinerii au venit cu soluţii, propuneri şi atenţionări inclusiv pentru societatea civilă şi organele de decizie cu privire la efectele încălzirii globale şi influenţa asupra florei şi faunei nu doar din rezervaţia „Codri”, dar în ansamblu pe ţară.

Întrucât problema ecologiei a ajuns pe agenda zilei instituţiilor de stat şi organizaţiilor non-guvernamentale, întrunirea desfășurată în inima Codrilor va avea rezultate pozitive pe termen mediu şi lung, fiind un pas important pentru consolidarea tinerilor cercetători în diferite domenii ştiinţifice, educarea spiritului civic și implicarea activă în soluționarea problemelor ce ţin de viitorul ţării. Totodată, asemenea întruniri sunt valoroase pentru sensibilizarea societăţii civile, a asociaţiilor ecologice, a întreprinderilor industriale şi economice.

Pe finalul discuţiilor axate pe subiectul biodiversităţii şi încălzirii globale, atât reprezentanţi rezervaţiei naturale „Codri”, cât şi tinerii cercetători participanţi la aceasta masă rotundă, au căzut de comun acord asupra necesităţii organizării sistematice a discuţiilor, care pot avea loc şi în alte localităţi, instituţii de cercetare, Grădina Botanică, parcul dendrariu etc., care se confruntă cu probleme similare. Odată unite cercetările în domeniu şi eforturile, vor putea aduce la rezultate eficiente în beneficiul societăţii, păstrându-se, în primul rând, flora şi fauna ţării.

Totodată, a fost lansată ideea organizării unor întruniri similare în mai multe domenii ştiinţifice, tinerii cercetători dorind să cunoască, de exemplu, metodologia de elaborare a proiectelor ştiinţifice sau alte aspecte importante. Astfel, organizarea unor şedinţe de lucru, consfătuiri, mese rotunde, tabere de vară sau de toamnă axate pe schimbul de experienţă şi colaborarea strânsă a savanţilor cu experienţă şi a tinerilor cercetători, va contribui la implicarea tinerilor doctoranzi şi masteranzi în ştiinţă, diseminarea rezultatelor obţinute în cercetare, valorificarea practică a rezultatelor cercetărilor în diferite domenii ale ştiinţelor.

Sindicatul „ȘTIINȚA” aduce mulțumiri partenerilor pentru colaborare în sporirea prosperității profesionale a tinerilor cercetători, care asigură continuitatea tradițiilor științifice și școlilor academice din Republica Moldova.

Oleg Chihai