Un grup de cercetători de la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor s-a învrednicit de Premiul Național, ediția 2019

2019-08-26

  

 
Astăzi, 26 august, la Palatul Republicii, a avut loc Gala de decernare a Premiului Naţional, ediţia 2019. La ceremonia de înmânare a Premiului Naţional au fost prezenţi oameni de cultură, ştiinţă şi artă din ţară, oficiali. Ediția curentă a avut 7 premii și 10 laureați în domeniile ştiinţă, tehnologii, cultură şi artă.

Premiile au fost înmânate de către prim-ministrul Maia Sandu. Premierul a felicitat laureaţii care s-au învrednicit de acest prestigios premiu, remarcându-se în diverse domenii importante pentru dezvoltarea ţării. „Vă urez succes, vă urez sănătate și invit și pe ceilalți concetățeni ai noștri să se inspire cu exemplul dumneavoastră și noi să reușim să apreciem oamenii și material, să creăm și condiții pentru ca știința, cultura, arta să poată să se dezvolte așa cum merită să se dezvolte și noi o să facem acest efort doar împreună cu dumneavoastră. La mulți ani și sănătate tuturor”, a declarat Maia Sandu.
           
Printre numele sonore câștigătoare se numără și reprezentanți ai comunității științifice. Astfel, pentru activitatea de cercetare și inovare în domeniul sporirii productivității și rezistenței plantelor pe cultură prin biotehnologie modernă și convenționale, Guvernul Republicii Moldova a decis acordarea premiilor Naționale unui grup de cercetători constituit din:
Galina Lupașcu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, 
Nadejda Mihnea, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător,
Larisa Andronic, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, 
Svetlana Smerea, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător.
 
În cadrul festivității s-a menționat faptul că știința joacă un rol important în definitivarea imaginii unei țări, iar gradul de avansare a științei, cercetării, inovațiilor și descoperirilor științifice este direct proporțional cu prestigiul și puterea pe care o are această țară în lume. Din acest considerent, dezvoltarea și promovarea științei trebuie să fie una din prioritățile statului nostru. Invențiile și cercetările ne ajută să ținem pasul cu timpul și să avansăm. În această ordine de idei sunt admirate eforturile cercetătorilor și oamenilor de știință din Republica Moldova care prin talent și dedicare muncesc pentru ca prezentul nostru să aibă certitudinea un viitor decent. 
 
După înmânarea premiului, în numele grupului de cercetători, un cuvânt de gratitudine a rostit doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Galina Lupașcu. „Permiteți-ne să vă oferim sincerele noastre mulțumiri dumneavoastră și Guvernului Republicii Moldova care a luat decizia Comisiei pentru acordarea Premiului Național, să exprimăm recunoștința pentru faptul că truda noastră de cca 40 de ani de zile dedicată științei a fost apreciată la cel mai înalt nivel de personalități notorii din RM. Considerați că acesta este un suport pentru angajamentul nostru viitor de a ne implica în noi proiecte științifice în scopul creării și implementării în economia republicii a noilor genotipuri performante care ar asigura populația țării cu produse agricole de înaltă calitate”, a menționat proaspătul laureat al Premiului Național, Galina Lupașcu.         
 
Dna dr. hab. Galina Lupașcu a mai specificat că acordarea Premiului Național pentru ciclul de lucrări cu genericul „Sporirea productivităţii şi rezistenţei plantelor de cultură prin biotehnologii moderne şi convenţionale„ de către Comisia guvernamentală, a însemnat pentru Domnia Sa personal o apreciere înaltă a rezultatelor științifice obținute pe durata întregii activități în domeniul de cercetare-dezvoltare. „Aș vrea să menționez că până la finalul care „a încununat opera„ a trebuit să lucrăm mult în echipă în vederea unei analize sintetice a rezultatelor expuse în cele 470 de lucrări ale ciclului. Publicațiile științifice s-au referit la diferite domenii – micologie, virusologie, fitopatologie, genetică, biotehnologie, ameliorare. Astfel, a trebuit să prezentăm experților conceptul multidisciplinar al abordării interrelațiilor plantă – patogen – mediu, ca să fie clare principiile ce au stat la baza obținerii genotipurilor de plante de cultură care au întrunit asemenea calități prețioase ca productivitatea înaltă și rezistența la factori nefavorabili de mediu (biotici și abiotici). Aprecierea rezultatelor noastre de către Comisia pentru decernarea Premiului Național mai înseamnă și un credit de încredere, o încurajare pentru viitoarele cercetări în vederea creării noilor genofonduri de plante de cultură, bine adaptate la condițiile Republicii Moldova, care ar răspunde preferințelor consumatorului”, a punctat cercetătoarea, precizând că colaborarea cu colegele din echipă – doamnele Nadejda Mihnea, Larisa Andronic, Svetlana Smerea, a făcut să cunoască mai bine potențialul lor de „interacțiune științifică pozitivă” care ar putea sta la baza formării unei noi echipe pentru noile proiecte științifice.
 
La rândul său, dr. în științe biologice, conferențiar cercetător Larisa Andronic, a declarat căPremiul Național reprezintă cea mai înaltă apreciere a rezultatelor științifice, recunoașterea titlurilor și distincțiilor primite anterior, confirmarea impactului realizărilor obținute pe parcursul celor de peste 30 de ani de cercetare, axate pe studiile aspectelor citogenetice ale interacțiunii dintre infecțiile virale și plantele gazdă, probleme de o importanță stringentă, ținând cont de impactul major negativ cauzat culturilor agricole. „Prin aplicarea diferitor procedee de microscopie electronică, metode citogenetice, biochimice, moleculare au fost obținute rezultate exclusive ce au permis descrierea interrelaţiile gazdă-patogen cu elucidarea particularităţilor specifice, determinate de genotipurile plantei şi a virusului, stabilite efecte genetice, date ce au condus la dezvoltarea conceptului privitor la efectul mutagen, genotoxic cauzat de infecțiile virale la plantele gazdă. În baza rezultatelor ce includ aplicarea recombinogenezei induse (cu utilizarea fitovirusurilor), mutagenezei experimentale (radiațiilor gama), culturilor in vitro au fost elaborate procedee de extindere a variabilităţii caracterelor valoroase la plantele de cultură. Consecințele provocate de infecțiile fungice, virale asupra plantelor de cultură sunt foarte majore, iar studiul combinației gazdă-patogen - complicate, diverse, ceea ce și a solicitat o abordare sistemică, lucru realizat prin ciclul ”Sporirea productivităţii şi rezistenţei plantelor de cultură prin biotehnologii moderne şi convenţionale”. Conceptele teoretice au fost dezvoltate prin lucrări practice extinse cu crearea soiurilor performante (grâu, tomate), materialului săditor liber de virusuri prin culturi de meristeme și termoterapie sau embriogeneză zigotică; multiplicarea microclonală a plantelor devizozate (plante horticole)”, a specificat Laureatul Premiului Național.
 
Potrivit grupului de cercetători-premianți (care activează pe parcursul a zeci de ani în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, unul din cele mai performante institute de cercetare), ciclul de lucrări prezentat la concurs „Sporirea productivităţii şi rezistenţei plantelor de cultură prin biotehnologii moderne şi convenţionale” și apreciat cu înalta distincție, a inclus 470 publicaţii, dintre care 6 monografii, 3 capitole în monografii, 1 catalog, 2 recomandări metodice, 1 manual,cca 60 articole în reviste recenzate cu factor de impact/internaționale, 63 articole în reviste ştiinţifice naţionale, 35 brevete de invenție, 12 brevete pentru soi de planta. Activitatea inovațională a laureaților a fost înalt apreciată la saloane de inovare, creativitate și inventică din țară și peste hotare cu 85 diplome, 3 premii și 66 medalii, inclusiv 37 de aur, 17 de argint și 12 de bronz.
 
Premiul Național a fost instituit în scopul aprecierii de către Guvern a abordării inovative, perseverenţei şi abnegaţiei în activitate, a contribuţiei substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea societăţii, ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, la promovarea principiilor morale/umanitare, precum şi la consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova. Guvernul decernează anual până la zece premii naţionale în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenţei.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM