Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, a conferențiat la Academia Română

2019-10-22

La 15 octombrie curent, în Aula Academiei Române, președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, a susținut conferința „Ingineria nanomaterialelor: Nanoparticule și nanoarhitecturi complexe pentru diverse aplicații” (https://acad.ro/com2019/pag_com19_1015conf.htm). La eveniment au participat membri ai Academiei Române, cercetători științifici din cadrul institutelor de cercetare și universități, forul având în calitate de moderator pe acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române.

Acad. Tighineanu a descris situația la zi și perspectivele dezvoltării ingineriei nanomaterialelor în Republica Moldova, a menționat unele elaborări de rezonanță și a descris cu lux de amănunte proprietățile aerogalnitului – primul material artificial cu proprietăți duale hidrofile/hidrofobe, elaborarea fiind recent apreciată și de portalul internațional Physics World (https://physicsworld.com/a/hydrophobic-or-hydrophilic-aero-gallium-nitride-is-both/).

În ziua de 16 octombrie președintele AȘM a participat la sesiunea aniversară „Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» – 70 de ani de activitate” (https://acad.ro/com2019/pag_com19_1016InstPetruPoni70.htm). În discursul său cu această ocazie, președintele AȘM a pus în evidență colaborarea fructuoasă a Institutului „Petru Poni” cu entitățile de cercetare din Republica Moldova și, în primul rând, cu Institutul de Chimie. Pentru aportul esențial la dezvoltarea științei chimice în România și peste hotarele ei, pentru contribuţii excepţionale în dezvoltarea colaborării ştiinţifice dintre Republica Moldova şi România, activitate prodigioasă în pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul a 70 de ani de la fondare, Prezidiul AŞM a conferit Institutului „Petru Poni” Diploma „Meritul Academic”.

Scopul vizitei la București a fost identificarea noilor punți de colaborare științifică între cercetătorii din Republica Moldova și România și inițierea unor proiecte interacademice.
 

Dr. hab. Liliana Condraticova