Declarația ALLEA pregătită de Grupul de lucru ALLEA pentru Programul Horizon Europa

2019-10-30

Declarația ALLEA a fost pregătită de Grupul de lucru ALLEA pentru Programul Horizon Europa. Prin Grupul său de lucru ALLEA în numele Academiilor europene contribuie la dezvoltarea cadrului UE pentru finanțarea cercetării și legislația de bază. Grupul de lucru încearcă în special să se asigure că Programele europene de finanțare a cercetării sunt dezvoltate pe baza intereselor comunității „Wissenschafts” și promovează deplina reprezentare a tuturor domeniilor științifice. Mai multe informații despre activitățile ALLEA în Programul Horizon Europe și în Grupul de lucru pot fi găsite aici: https://allea.org/horizon-europe/.

Textul acestei lucrări este autorizat în condițiile licenței Creative Commons Atribution care permite utilizarea fără restricții, cu condiția ca autorul și sursa originală să fie creditate. Licența este disponibilă la adresa: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Imaginile nu sunt acoperite de această licență.


Publicat la Berlin de ALLEA – Toate Academiile Europene, Octombrie 2019

Aici puteți accesa textul declaratiei in limba engleza si varianta neoficiala in limba romana.