Întrevederea președintelui AȘM cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova

2019-10-31

   
 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut, la 31 octombrie 2019, o întrevedere cu E.S. dl  Evgueni   Stefanov  STOYTCHEV, Ambasador Extraordinar și  Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova. 

Președintele  AȘM a făcut o succintă prezentare a situației actuale în Academia de Științe, informând asupra reformelor în știință, inițiate acum doi ani și impactul acestora asupra procesului de cercetare științifică din țară. Președintele Tighineanu a menționat colaborările pe care le are Academia de Științe a Moldovei cu instituții similare din alte țări, centre de cercetare, universități, precum și participările cercetătorilor noștri în programele europene de cercetare și performanțele înregistrate în cadrul Programelor PC7 și Orizont 2020. 
 
În context, președintele AȘM a subliniat necesitatea extinderii relațiilor de colaborare în domeniul științei și inovării, prin aplicarea la mai multe proiecte de cercetare, atragerii tinerilor în cercetare, organizarea  de training-uri pentru tineri în scopul acumulării de experiență, precum și identificarea unor direcții științifice de mare perspectivă pentru inițierea noilor colaborări. 
 
De asemenea, Președintele AȘM a relevat că actualmente, conducerea AȘM, întreprinde eforturi susținute, face adresări către autorități, Parlament și Guvern, în special, pentru a convinge de necesitatea revenirii institutelor de cercetare sub egida Academiei de Științe a Moldovei, unde s-au conturat anumite tradiții, platforme de interacțiune sinergică între entitățile de cercetare. În acest context, acum este nevoie de o eventuală susținere și din partea comunității științifice bulgare, cu atât mai mult că Academia de Științe din Bulgaria a parcurs deja un proces complicat de reforme.
 
E.S. Ambasadorul Evgueni  Stoytchev a mulțumit, la rândul său, pentru invitație la întrevedere și pentru informația succintă, dar sintetizată și consistentă, prezentată de președintele AȘM, apreciind nivelul de  dezvoltare a relațiilor între Republica Moldova și Bulgaria pe dimensiunea științifică. Excelența Sa a salutat deschiderea manifestată de Academia de Științe a Moldovei și a dat asigurări că va susține toate demersurile instituției academice moldave, orientate spre  extinderea relațiilor de colaborare cu Academia de Științe din Bulgaria și consolidarea cooperării cu instituțiile de cercetare bulgare. În context, diplomatul bulgar a venit cu recomandarea de a face inițial un schimb de reprezentanți ai celor două Academii, de a identifica problemele de interes reciproc și de a formula propuneri concrete de colaborare. Excelența Sa a menționat, totodată, că programele europene și internaționale de cercetare oferă actualmente mari oportunități pentru cei interesați de a aplica și a câștiga finanțarea proiectelor, cu atât mai mult că după prioritățile din agricultură, știința se plasează pe locul doi. În același context, Ambasadorul  Evgueni  Stoytchev a precizat că în Bulgaria se organizează anual o serie de expoziții, forumuri internaționale, reuniuni, la care participă reprezentanți din multe țări. Aceasta ar fi o soluție și pentru cercetătorii din Republica Moldova, unde ar putea stabili anumite contacte și inițieri de proiecte comune. Șeful diplomației bulgare a relevat că, uneori, statul ignoră știința, în măsura în care vrea să facă anumite economii la buget, de aceea, e nevoie de a găsi și alte soluții de finanțare a cercetării.
 
Președintele AȘM a mulțumit Excelenței Sale pentru deschidere, pentru propunerile și recomandările formulate, pentru susținerea în demersurile Academiei de Științe a Moldovei, care traversează actualmente o perioadă mai dificilă sub aspectul reformelor menționate. Profitând de prilejul întrevederii, președintele Tighineanu i-a făcut o invitație diplomatului de a vizita la 11 noiembrie Academia de Științe a Moldovei, unde va fi marcată Ziua Internațională a Științei, dar vor fi înmânate și premiile AȘM. 
 
Să încercăm să facem pași concreți”, a spus la finele întrevederii E.S. Ambasadorul Evgueni  Stoytchev. 
 
La întrevedere au participat m.c. Victor Moraru, coordonator al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dr. hab.  Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM, precum și prof. Aurelian Danilă, vice-coordonator al SȘSEUA.
 
Eugenia Tofan, 
specialist principal, 
Secția Management Științific și Relații Externe