ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE

2019-11-04

 

  La 11 noiembrie 2019, ora 14:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 1), va avea loc Ședința solemnă a membrilor AŞM şi a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

  Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare este sărbătorită în conformitate cu decizia Conferinţei Generale a UNESCO din 2 noiembrie 2001 şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării Ziua ştiinţei”.

PROGRAM:
Cuvânt de deschidere și mesaj de felicitare,
președintele AȘM, acad Ion TIGHINEANU;

Ceremonia de înmânare a Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate valoroase obţinute în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginereşti, precum şi pentru promovarea ştiinţei în mass-media;

Expoziţie de carte, fotografie, artă plastică şi realizări ale tinerilor cercetători.

La şedinţa solemnă sunt invitaţi reprezentanții autorităților publice centrale și locale, membrii titulari și corespondenți ai AȘM, conducătorii și secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, rectori și prorectori ai universităților, directorii și secretarii științifici institutelor de cercetare, cercetători științifici, diplomați, oameni de cultură și din mediul de afaceri.

 

La eveniment se invită reprezentanţii mass-media.


Eugenia Togan,
Serviciul de Presă al AȘM