Lista laureaților Premiilor Academiei de Științe a Moldovei

2019-11-11

În conformitate cu Hotărârea nr. 158 din 6 noiembrie 2019 a Prezidiului AȘM, lista laureaților Premiilor AȘM pentru rezultate științifice de valoare obținute în anul 2018 în domeniile științelor vieții, științelor exacte și inginerești sau pentru promovarea științei în mass-media este următoarea:

1) Premiul în domeniul Biologie și ecologie „Alexandru Ciubotaru” – academician, profesor universitar Maria DUCA (Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”), pentru ciclul de lucrări „Studii genetico-moleculare aplicate în biotehnologiile moderne de cultivare a florii-soarelui”.

2) Premiul în domeniul Medicină „Constantin Țîbîrnă” – doctor habilitat în medicină, profesor universitar Viorel NACU (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”), pentru ciclul de lucrări „Fenomene de micro-mișcare la interfața implant-os: studiu biomecanic și histomorfometric”.

3) Premiul în domeniul Agricultură „Ilie Untilă” – doctor habilitat Eugeniu ALEXANDROV (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării), pentru ciclul de lucrări „Genotipuri interspecifici rizogeni de viță-de-vie cu rezistență sporită față de factorii biotici și abiotici”.

4) Premiul în domeniul Inginerie „Ion Hăbăşescu” – doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Ghenadii KOROTCENKOV (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări„Senzori de gaze convertoare termoelectrice pe bază de oxizi metalici”.

5) Premiul în domeniul Matematică și Informatică „Constantin Sibirschi” – doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar Valeriu UNGUREANU (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Teoria Jocurilor și Controlului Pareto-Nash-Stackelberg”.

6) Premiul în domeniul Chimie „Nicolae Gărbălău” – doctor habilitat în chimie, profesor cercetător Fliur MACAEV (Institutul de Chimie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării), pentru ciclul de lucrări „Compuși și materiale pentru dezvoltarea medicamentelor și aplicații biomedicale”.

7) Premiul în domeniul Fizică „Vsevolod Moscalenco” – membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Ion GERU (Institutul de Chimie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării), pentru ciclul de lucrări „Simetria de inversare a timpului: operatori pentru sistemele cu spin”.

8) Premiul pentru tineri cercetători „Boris Melnic” – doctor în științe tehnice Eugenia COVALIOV (Universitatea Tehnică a Moldovei), pentru ciclul de lucrări „Modificările biochimice și tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării și păstrării”.

9) Premiul pentru promovarea științei în mass-media „Pârghia lui Arhimede” – Andrei VIZIRU (Compania Publică Teleradio-Moldova).

10) Premiul pentru promovarea științei în mass-media „Pârghia lui Arhimede” – Nicolae BECCIU (Compania Publică Teleradio-Moldova).

 

Dr. hab. Liliana Condraticova, Secretar științific general al AȘM