„Demnitate umană, identitate culturală, libertate religioasă”, Conferinţă Internaţională, organizată la Academia de Științe a Moldovei

2019-11-21
 

 
Academia de Științe a Moldovei a găzduit, la 20 noiembrie 2019, Conferința internațională cu genericul „Demnitate umană, identitate culturală, libertate religioasă”. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” și Asociația „Conștiință și Libertate” din București, România în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Institutul pentru Studii de Pace în Creștinismul Răsăritean, SUA.

În debutul evenimentului, directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, dr. hab., Nina Corcinschi, a subliniat importanța evenimentului, acesta fiind un bun prilej de a discuta despre valorile umane, demnitatea umană, libertatea religioasă, toleranță, identitate culturală, despre ceea ce se întâmplă astăzi cu demnitatea umană într-un context foarte fragmentat, într-un context bântuit de neliniști, de viziuni diferite, un context social, pe de o parte, cu puncte tari, cu dezvoltări tehnologice fără precedent, pe de altă parte, în stradă lovindu-ne zilnic de intoleranță, xenofobie, agresivitate, violență, toate demonstrând că valorile umane se află în declin. „Noi, membrii Academiei, fie că discutăm despre cadrul juridic, filologie, limbă, literatură, folclor, facem studii aprofundate, discutăm despre istorie, până la urmă tot la un nucleu ajungem, tot la valorile umane ajungem, tot despre om discutăm, despre relațiile lui, problemele omului, despre societatea noastră, despre problemele cu care se confruntă aceasta și ce putem face noi, astfel încât să îmbunătățim lucrurile”, a punctat directorul Ciorcinschi.

Totodată, directorul Institutului de Filolgie a ținut să mulțumească Asociației Conștiință și Libertate din București, pentru implicare și buna desfășurare a evenimentului, Asociația fiind cel mai important organizator al manifestării. În context, dna Corcinschi a subliniat că, colaborarea Institutului cu Asociația a demarat acum câțiva ani și a demarat frumos cu lansarea „Jurnalului Libertății de Conștiință”, după care colegii de la București au venit să facă o prezentare a jurnalului. Urmare a bunei colaborări, peste doi ani s-a reușit organizarea primei conferințe internaționale care a inclus, pe lângă lansarea jurnalului și comunicări despre libertate, despre toleranță, despre valorile umane, iar discuțiile și dezbaterile foarte aprinse și foarte interesante care au urmat, au demonstrat faptul că avem nevoie de astfel de conferințe.
Directorul Institutului de Filologie a făcut și remarca, că în acest an, în calitate de co-organizator a devenit și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, cărora le mulțumește, cuvinte de gratitudine fiind adresate Academiei de Științe a Moldovei pentru găzduirea forului internațional.

Prezent la eveniment, m.c. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM a adresat un mesaj de salut, în numele Prezidiului AȘM. Urmând același filon filologic, vicepreședintele AȘM a vrut să înceapă tradiționalul cu un mesaj de salut din partea Academiei, dar a abandonat această idee, mergând pe o idee mai netradițională, pornind de la niște versuri, două rânduri care formulează un gând poate banal și cunoscut, dar formulează și poate și anumite reflecții, importante pentru comunitatea noastră ale unui scriitor rus din secolul XIX-lea. „Nu crește pâinea de la proza noastră și nici mai ieftenă nu-i de la versuri”. Poate este adevăr, la prima vedere, în aceste rânduri, spune membrul corespondent Moraru, dar consideră că de fapt ceea ce face lumea științifică este tot aceeași muncă a întregii societăți pentru binele societății, pentru prosperarea ei. „Și toate rezultatele cercetătorilor științifici din domeniul nostru nu sunt atât de vizibile, ele vor fi vizibile peste câteva zeci de ani și acest lucru tot este foarte important. Academia de Științe salută această viață intensă pe care o desfășoară, în primul rând, Institutul de Filologie, dar și celelalte institute ale Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte. Acest lucru nu poate să nu ne bucure”, a declarat vicepreședintele Moraru, dorind succes lucrărilor conferinței, apreciind activitatea în partenerial cu colegii din România, da și din cadrul altor instituții.

La rândul său, dr. hab., Victor Juc, director Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, a menționat că, Conferința pe care o desfășoară mai multe entități academice și extra academice ține de problemele valorii, de dimensiunea axiologică a existenței umane, dimensiunea culturală, civilizațională și confesională. „Dacă facem o privire în istoria filosofiei identificăm că în Grecia Antică sofiștii susțineau că omul este în măsura tuturor lucrurilor existente și non-existente, iar filosofia renașterii se distinge printr-un caracter antropocentrist, printr-o revenire la problemele omului. În sec. XX avem filosofia existențialistă, care iarăși pune în prim-plan existența umană. Desigur că în contextul actual, în condițiile societății bazate pe cunoaștere, fondată pe progresul tehnic și științific se creează impresia că omul a devenit o verigă într-un lanț întreg de mecanisme”, a reflectat directorul ICJPS,

Sergiu Macovei, director al Asociației Conștiință și Libertate pe regiunea Moldovei, România a menționat că este foarte încântat pentru că a doua oară se întâmplă acest eveniment aici, la Academie. „Cred că este binevenit un astfel de eveniment, pentru că promovează acele lucruri care trebuie să țină de personalitatea și caracterul fiecărui cetățean, asta înseamnă demnitatea umană, înseamnă să știu care este identitatea culturală, care îmi sunt drepturile privind libertatea de conștiință. Acestea sunt trei lucruri importante pe care Asociația le promovează și ne bucurăm să avem partener la un astfel de eveniment Academia. Ne-am găsit la Parlamentul României, la cea de a doua lansare a Jurnalului Libertății de Conștiință, în anul 2014 și din acel moment s-au creat niște legături foarte strânse cu Academia, iar ultima dată când am fost aici s-a semnat chiar un protocol de colaborare și lucrul acesta ne-a încântat și iată că avem rezultate”, a menționat directorul Asociației.

În cadrul evenimentului, participanţii au conferențiat la subiectele foarte actuale și foarte importante pentru societatea contemporană, făcând referire la dimensiunile toleranţei la ceea ce înseamnă acum demnitatea umană, identitatea culturală și care sunt drepturile fiecăruia atunci când vorbim de libertatea de conștiință, îndemnând în intervențiile sale, totodată, la bună înțelegere, armonie și respect reciproc.

Eugenia Tofan,

specialist principal,  Secția Management academic și relații externe