LINK_TO_EDITIILE_SECTIEI of Nature and Life Sciences


Name Analele stiintifice ale Asociatiei chirurgilor pediatri
Founder
EditorName Viticultura şi Vinificaţia
Founder - Agenţia Agroindustrială „Moldova - Vin” - Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie - Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” - Întreprinderea mixtă moldo – americană „SAURON”
Editor Odoleanu VasileName Ştiinţa Agricolă
Founder - Universitatea Agrară de Stat din Moldova - Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” - Institutul de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo” - Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică a AŞM
Editor Toma SimionName Agricultura Moldovei
Founder - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Editor Dimitrenco EmilianName Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Founder - Institutul de Zoologie al AŞM - Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM - Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM - Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM - Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Editor Teodor Furdui, acad.Name Chemistry Journal of Moldova
Founder Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Moldova
Editor Acad. Gheorghe Duca