Видеогалерея

 

   
   
   
 

(IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii oamenilor de știință Mihail Kogălniceanu, Sava Pânzaru, Marcu Gabinschi
 

(IDSI TV) Conferinţa jubiliară cu participare internaţională „Academicianul Boris Gaina - 70 ani de la naştere” 

(IDSI TV) Conferinţa Știinţifică Internaţională - 120 ani de la nașterea acad. Ion Dicusar 

 

 

 (IDSI TV) Lansarea volumului de articole „Biserica Ortodoxă și Statul, Credință și Cunoaștere”  (IDSI TV) CONGRESUL MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR, Ediţia a VI-a, Ziua II
 

 

 (IDSI TV) CONGRESUL MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR, Ediţia a VI-a (IDSI TV) Lansarea cărții: „CUVINTE ȘI LINKURI” de Elena Ungureanu 

(IDSI TV) Ședința festivă, dedicată sărbătorii naționale Ziua Limbii Române, la Academia de Științe a Moldovei

(IDSI TV) Salonul Internațional de Carte – Bookfest Chișinău

(IDSI TV) Lansarea primei Enciclopedii politice din Colecţia „Oamenii Moldovei” 

(IDSI TV) Adunarea generală a membrilor titulari și coresponenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 20 iulie 2017

 

(IDSI TV) Seminar ştiinţifico-practic „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului energetic din RM”

(IDSI TV) Masa rotundă: Reforma domeniului de cercetare-dezvoltare-inovare, viziunea comunității științifice și proiectul Guvernului
 

(IDSI TV)  Doctorul în istorie, Vitalie Andrievschi, va susține o prelegere publică la Academia de Științe a Moldovei

(IDSI TV) Masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova Cum le evaluăm?”

(IDSI TV) Masa rotundă „Reformele administrative în Republica Moldova – obiectiv prioritar al guvernării”  (IDSI TV) Leon Donici-Dobronravov − 130 de ani de la naștere 

 (IDSI TV)  Conferința:Tendințe contemporane ale dezvoltării științei:viziuni ale tinerilor cercetători

(IDSI TV) Concursul „Cea mai bună idee inovațională”

 

 

 (IDSI TV) Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei (IDSI TV) Ședința privind conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa profesorului Rainer ARNOLD - 09 Iunie 2017
   
(IDSI TV) Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Conservarea diversităţii plantelor” - 02 Iunie 2017 (IDSI TV) Conference on "Sharing experiences from the Association to H2020" - Day II - 31 Mai 2017
(IDSI TV) Lansare de carte: Migraţia, Diaspora, Dezvoltare - 30 Mai 2017 (IDSI TV) Conferința: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare ediţia a IX-a - 30 Mai 2017
(IDSI TV) Conference on "Sharing experiences from the Association to H2020" - 30 Mai 2017 (IDSI TV) Înmânarea burselor de merit În memoriam „Mircea Ciuhrii” - 26 Mai 2017
(IDSI TV) Conferința științifică: 25 de ani de cooperare: probleme actuale ale relațiilor moldo-ucrainene - 25 Mai 2017 (IDSI TV) Conferința video: Folclorul muzical - 23 Mai 2017 
 
(IDSI TV) Conferința științifică internațională: Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări - 23 Mai 2017 (IDSI TV) Cel mai bun elev inovator „GENIUS”, ediția a X-a - 20 Mai 2017
(IDSI TV) Simpozionul Ştiinţific „Grigore Vieru în posteritate” - 17 Mai 2017 (IDSI TV) Masa rotundă „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova” - 16 Mai 2017
(IDSI TV) Participarea Academiei de Științe a Moldovei la Orășelul European 2017 - 13 Mai 2017 (IDSI TV) Ziua Europei în Republica Moldova – 2017 - 13 Mai 2017
(IDSI TV) Eugen Doga: reverberații universal (80 de ani de la naștere) - 04 Mai 2017 (IDSI TV) Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor „Viitorul ne aparține’’, ediția a VII-a - 27 aprilie 2017
(IDSI TV) Lansarea culegerii de articole şi reproduceri ale operei maestrului Mihail Grecu - 20 aprilie 2017 (IDSI TV) Masa-rotundă: Perfecționarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera ocupării forței de muncă - 28 martie 2017
(IDSI TV) Masa rotundă „Sistemul electoral din Republica Moldova: oportunități de reformă” - 17 martie 2017 (IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii unor personalități notorii ale culturii românești - 14 martie 2017
 
(IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 80 ani de la naşterea m.c. Nicolae Bilețchi - 09 martie 2017 (IDSI TV) Sesiunea A: Chimia Ecologică (A VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017) - 03 martie 2017
(IDSI TV) Sesiunea C: Chimia Verde(A VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017) - 03 martie 2017 (IDSI TV) Sesiunea E: Exact science in the dialogue of generations: connexions between universities academia and business community(A VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017) - 03 martie 2017
(IDSI TV) VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017” - 02 martie 2017 (IDSI TV) Ion Creangă - 180 de ani de la naștere - 28 februarie 2017
(IDSI TV) Academicianul Alexandru Ciubotaru - 85 de ani - 24 februarie 2017 (IDSI TV) Inegalități sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc - 23 februarie 2017
(IDSI TV) Simpozion „Nina Josu: destin împlinit cu o filă de carte” - 23 februarie 2017 (IDSI TV) Andrei Lupan – 105 ani de la naștere - 16 februarie 2017
(IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică Dinicu Golescu − important cărturar român, Mioara Avram – metafora gramaticii românești - 07 februarie 2017 (IDSI TV) Lansarea cărții Păsările. Enciclopedie ilustrată de Tudor Cozari - 02 februarie 2017
(IDSI TV) Structuri lirice moderne: Ștefan Petică și Victor Teleucă - 31 ianuarie 2017 (IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Agricole - 27 ianuarie 2017
(IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Naturale şi Exacte - 26 ianuarie 2017 (IDSI TV) Adunearea Secţiei de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice - 25 ianuarie 2017
(IDSI TV) Adunearea Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte - 24 ianuarie 2017 (IDSI TV) Lansarea Volumului I „Enciclopedia Moldovei” - 20 ianuarie 2017
(IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Medicale - 20 ianuarie 2017 (IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Sociale şi Economice - 17 ianuarie 2017