Şeptiţchi Vladimir, doctor habilitat


Telefon:  (0373 22) 73 96 07
E-mail:  septitchi[at]mail.ru
Data naşterii:  1967-09-22
Specialitatea:  fiziologia omului si animalelor
Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii