Rîbachin Boris, doctor habilitat


Telefon:  (0373 22) 73 80 46
E-mail:  rybakin[at]math.md
Data naşterii:  0000-00-00
Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice