Direcţia logistică


SIMON Mihai 270006Sef directie
GRIŢCOVA Ecaterina 270006Specialist principal
BLĂNIŢĂ Maria 272437Specialist principal
ALCAZ Roman274093Specialist principal
BOROZAN Victoria270024Specialist principal
BUDECI Ion270024Specialist principal
LUNCAŞU Violeta270024Specialist principal
MARCHITAN Constanţa 271281Specialist coordonator