Direcţia logistică


JOSAN Constantin(+373 22) 27 00 06Sef directie
BLĂNIŢĂ Maria (+373 22) 27 24 37Sef adjunct directie
PROCOPCIUC Olga(+373 22) 27 00 24Specialist principal
FRINEA Cristina(+373 22) 27 41 75Specialist principal
GRIŢCOVA Ecaterina (+373 22) 27 00 21Specialist principal
LAZARIUC Tatiana(+373 22) 27 00 24Specialist principal
ALCAZ Roman(+373 22) 27 40 93Specialist principal
VIERU Maria(+373 22) 54 28 23Specialist principal, sef cancelarie
MARCHITAN Constanţa (+373 22) 27 12 81Specialist superior