Direcţia logistică


JOSAN Constantin(+373 22) 27 00 06Sef directie
BLĂNIŢĂ Maria (+373 22) 27 24 37Sef adjunct directie
GRIŢCOVA Ecaterina (+373 22) 27 00 21Specialist principal
CAZAC Silvia(+373 22) 270024Specialist principal
DARIE Alina(+373 22) 270024Specialist principal
FURTUNĂ Olga(+373 22) 270034Specialist principal
MARCHITAN Constanţa (+373 22) 27 12 81Specialist principal
VIERU Maria(+373 22) 54 28 23Specialist principal, sef cancelarie