Hrişcev Eugeniu, membru corespondent


Telefon:  (0373 22) 40 27 35
E-mail:  anticamera[at]ase.md
Data naşterii:  1942-02-06
Specialitatea:  Economie si management
Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice
 

Raportul de activitate  al m.c. I.Hăbăşescu pentru anul 2008

Raportul de activitate al m.c. I.Hăbăşescu pentru anul 2009