Направления деятельности


Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă


Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii


Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară


Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi


Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv pentru folosirea resurselor renovabile