MOTOUL ZILEI: Ştiinţa. Este mai mult decît cunoaştere. Este dorinţa de a te pune de acord cu universul ale cărui legi le presimţi (Roger Martin du Gard)       2. Ştiinţa este o plantă delicată căreia nu îi place un grădinar care are obiceiul de a o apuca de rădăcini ca să vadă dacă creşte aşa cum trebuie. (Norbert Wiener)       3. Lucrul cel mai important în ceea ce priveşte ştiinţa nu se referă atît la cum ajungi la noi fapte, ci cum să descoperi că te gîndeşti la ele. (William Henry Brag)      

Noutăţi ale AŞM

Colaborare internaţională 

Ştiinţă în mass media