Laboratorul Eficienţa Energetică şi Sisteme de Dirijare

Institute of Power Engineering

Şef de laborator:

Şit Mihail Lev, dr.în tehnică

Potenţial ştiinţific:

  • Andronati N., academician, dr.hab. şt.tehn
  • Chiorsac M. , dr.hab. şt.tehn
  • Ioişer A., dr. în tehnică
  • Robu S., cercetător ştiinţific
  • Turcuman L., cercetător ştiinţific
  • Timcenco D., programator–coordonator
  • Şit B. – ing., programator
  • Tumuruc D., ing.

Contacte:

Str. Academiei, 5, mun.Chişinău, MD-2028,
tel: 738135; fax 735382;
e-mail: ieasm@ie.asm.md
web: http://www.ie.asm.md/eficienta_energetica_si_sisteme_de_dirijare/

Domeniul cercetărilor ştiinţifice

Elaborarea sistemelor de dirijare automată în complexul energetic şi în industrie. Modelarea matematică a proceselor dinamice şi electromagnetice în sistemele de producere, transmitere, şi utilizare a energiei termice şi electrice (cazane de abur şi apă, turbine cu gaze şi abur, complexe termice şi tehnologii pentru funcţionare la temperature înalte şi joase), inclusiv, instalaţii cu pompe de căldură, sisteme de termoficare, reţele electrice de distribuţie şi consumatori de energie electrică şi termică.

Rezultatele ştiinţifice principale

1. Au fost elaborate legile energoeficiente de un şir de obiecte de consum de energie şi de producere de energie: seră industrială, bloc de locuit şi administrativ, schimbător de căldura, cazan de abur de gaz-păcură.
1.1. Pentru serele industriale cu sisteme de încălzire de apă a fost elaborată legea de dirijare a debitului de apă în contur de circulaţie sistemului încălzire a serei în dependenţă de perturbaţii „rapide”, şi cu funcţia de prognoză a dirijarii (conform minimumului debitului de căldură) în buclă internă a sistemului de încălzire în dependenţă de temperatură a aerului ambiant şi altor perturbaţii „lente”. Soluţia propusă va permite de-a economisi 10...20% de energie, consumată de sistem de încălzire a serei.
1.2. Sunt elaborate legile de dirijare a edificiului cu luarea în consideraţie influenţă factorilor meteorologici şi parametrilor apartamentelor şi sistemelor de încălzire lor ca obiectelor de comandă cu utilizarea modelului de prognoză fără necesitatea de-a măsura temperature în încaperi. Sunt elaborate legile de dirijare neliniare, care permit micşorarea uzurei armaturei pe conducte. Este elaborat program pentru calculator, care permite de calculat prognoza de temperatură în fiecare apartament în dependenţa de temperatură a apei tur şi retur şi factorilor meteorologici, ce simplifice ajustarea acestor legi pentru edificiul dat şi micşorează cerinţele respective faţa de personal, care lucrează cu regulator. Utilizarea propoziţiei numite va da posibilitatea de-a economisi până la 25% de căldură consumată la încălzire în dependenţa de parametrii proceselor tranzitoriu de intersezon. Termen de recuperare sistemului acesta 1,5...2 sezoane de încălzire. La toata aceasta se micşorează uzura armaturei de conductă.
1.3. Este elaborată şi cercetată lega de dirijare a schimbătorului de căldură, care permite de majorat precizia de reglare a temperaturii produsului încălzit pînă la ±10С la schimbarea debitului produsului încălzit la 10%. Cantitatea energiei consumată la stabilizarea rejimurilor prescrise, micşorează la 3-5% datorită majorării calităţii de reglare.
1.4. Este sintezat şi cercetat sistemul multidimensional de dirijare de cazan cu tambur, care lucrează la conductă comună. Utilizarea sistemului propus la CET-urile mari, unde nivelul de exploatare este înalt, va da posibilitatea de-a economisi de la 2% pînă la 5% de gaz natural, în dependenţă de parametrii calitativi ale proceselor tranzitorii. La cazangerii mici şi mijlocii, în dependenţă de nivel de automatizare, economia gazului natural poate fi 5-15%.

2. Este elaborat ciclul termodinamic şi schemă a pompei de căldură (PC) cu dioxid de carbon în care în schimb de schimbătorul de căldură interior (recuperabil) sunt instalate două schimbătorele de căldură, care asigură manevrabilitate integrală a PC. Este elaborat modelul matematic a instalaţiei cu pompa de căldură (IPC), care ţine cont de dinamica de IPC şi reţelei termice de cartier, dinamica a blocurilor, ca obiectelor încălziti, inerţie de transportare a căldurii de-a lungul conductelor ale reţelei termice. Este elaborată metodica de proiectare a sistemului de dirijare a răcitorului de gaz al IPC pe dioxid de carbon în ciclul transcritic de funcţionare, ţinând cont de utilizare a rezultatelor de analiză a modelului dinamic al răcitorului de gaz, care a fost construit la baza equaţiilor diferenciale cu parametrii distribuiţi.

3. Este elaborată schema tehnologică a complexului „Punctul termic de repartizare a căldurii – IPC” pentru pompa de căldură cu dioxid de carbon în calitate de agent de lucru. Sunt determinate ciclurile termodinamice optimale al PC din punctul de vedere a obţinerii valorii maxime a coeficientului de performanţă termică (COP), ciclurile termodinamice ale PC în dependenţă de graficul termic prescris al sistemului de aprovizionare cu căldură. Este elaborat modelul matematic al complexului asupra acţiune a perturbaţii externe diferite.

Direcţiile lucrărilor efectuate pe contract

Cercetarea obiectelor de dirijare şi elaborare:

Recomandări, legate cu conservarea energiei, listei echipamentului necesar;
Elaborarea şi implementarea sistemelor de monitorizare automatizate a parametrilor energetice şi tehnologice a obiectelor în industrie, energetică şi agricultura, industria comunală.
Modernizarea sistemelor de dirijare învechite ca moral şi fiziceşte.
Elaborarea legilor de comandă energoeficiente ale proceselor.
Elaborarea sistemelor cu funcţia de conservare a energiei a edificiilor.

Laboratorul a participat la următoarele Programe şi GRANT-uri internaţionale

Proiectul INCO-COPERNICUS ICOP-DEMO 2171-1996: <Renovable Energy System for application in Romania>
Proiectul TACIS EMOL 9501
Contractul Rl'.DECO (USA): <Investigation of Prefezability Study for Construction of Power Generation Plant on Gas in the South of Moldova>
Proiectul No E MOL 9502;<Policy Assistance to the State Department of Energy of the Republic of Moldova>
PNUD Project for Moldova: “Climate Change”
EU-BSEC Energy and Climate Policy Network. Specifics Report Actions for Multilateral co-ordination of national RTD policies and activities. Projects: PROMITHEAS-1, PROMITHEAS -2

Publicaţii

Peste 300 de lucrări ştiinţifice
23 brevete de autor, 3 monografii, 1 manual didactic şi 4 indicaţii metodice

Serviciile oferite:

Tipul analizei,
serviciului

 
Aparatele utilizate
pentru efectuarea
analizei
Durata efectuării Costul
Elaborarea sistemelor de dirijare pentru diferite branşe ale economiei naţionale. Efectuarea de studii complexe privind dezvoltarea sistemului energetic naţional. Efectuarea de studii de politici energetice şi de mediu.   Conform contractului Conform contractului
Efectuarea calculelor termodinamice şi termotehnice Convertizor analog-digital tip AWD Conform contractului Conform contractului
Efectuarea modelării matematice a proceselor energo-economice cu ajutorul programului „Markal”. Soft specialializat “Markal” Conform contractului Conform contractului
Evaluarea costurilor de implementare a măsurilor de eficienţă energetic şi a implementării surselor renovabile de energie, inclusive calcului emisiilor de la activitatea sectorului energetic.  Convertizor analog-digital tip AWD Conform contractului Conform contractului
Elaborarea sistemelor de culegere şi de prelucrare a datelor.   Conform contractului Conform contractului
Consultări în domeniile: eficienţei energetice, protecţiei mediului ambiant şi sistemelor de dirijare   Conform contractului Conform contractului