Laboratorul Modelarea şi Diagnostica Echipamentului Energetic

Institute of Power Engineering

Şef laborator:

Anisimov Vladimir, d.ş.t.

Potenţial ştiinţific:

 • Berzan Vladimir, d.h.ş.t.
 • Oleşciuk Valentin, d.h.ş.t.
 • Paţiuc Vladimir, d.ş.f.m.
 • Rîbacova Galina, d.ş.f.m.
 • Bârladean Alexandru, c.ş.
 • Prudeac Roman, ing.
 • Postoroncă Sveatoslav, c.ş.
 • Ermurachi Iurie, ing.
 • Tîrşu Valentina, ing.
 • Andros Irina, c.ş.
 • Sizov Alexandru, c.ş.
 • Pasecinic Mihail, ing.

Contacte:

Chişinău, str. Academiei 5,
MD2028, Republica Moldova,
tel. (+373 22) 73-53-84, f
ax (+373 22) 73-53-82;
e-mail: berzan@cc.acad.md

Serviciile oferite:

Tipul analizei,
serviciului

 
Aparatele utilizate 
pentru efectuarea 
analizei
Durata efectuării Costul
Modelarea şi diagnostica echipamentului energetic.  MATLAB, GDS-2202 Conform contractului Conform contractului
Servicii de elaborare a generatoarelor asincrone cu turaţii joase utilizate în instalaţii eoliene   Conform contractului Conform contractului
Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor eoliene cu turaţii lente   Conform contractului Conform contractului
Măsurarea parametrilor climaterici (viteza vântului, nivelul radiaţiei solare, umiditate) în punctul indicat cu înregistrare pe calculator. Staţie meteo digitală DAVIS Advantage Pro Conform contractului Conform contractului
Algoritmi noi de modulare sincrono-vectorială   Conform contractului Conform contractului
Calculul proceselor rapide în LEA în baza metodelor numerice de calcul   Conform contractului Conform contractului