Laborator Acţiuni Seismice

Institute of Geology and Seismology

Şef laborator:

Vasile Alcaz, doctor habilitat in ştiinţă f.m.

Colaboratori ştiinţifice:

  • Raşid Burtiev - doctor in ştiinţă f.m
  • Anton Zaicenco - doctor in ştiinţă geotehnice
  • Eugen Isicico – colobarator ştiinţific
  • Sandu Ilie – collaborator ştiinţific

Contacte:

Institutul de Geologie si Seismologie,
Laboratorul Acţiuni Seismice,
Str. Academiei 3, MD-2028
Tel.: 73 36 08,
e-mail: alcazv@yahoo.com

Servicii:

  • Microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, terenurilor de construcţii de importanţă deosibită;
  • Determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii, amplasate pe terenuri cu condiţii geotehnice complicate;
  • Recomandări în scopul minimizării influienţei exploiziilor în carierele industriale asupra construcţiilor;
  • Măsurări ale amplitudelor undelor seismice şi vibraţiilor de diferite provenenţe, localizaţia surselor lor;
  • Determinarea caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii podurilor şi alt.

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Seismometre digitale

 

Acelerometre digitale

 

Vibrometre

 

Staţii seismice portative

 

 

Microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, terenurilor de construcţii de importanţă deosibită;

Determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii;

Recomandări în scopul minimizării influienţei exploiziilor în carierele industriale asupra construcţiilor;

Măsurări ale amplitudelor undelor seismice şi vibraţiilor de diferite provenenţe, localizaţia surselor lor;

Determinarea caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii: cladiri, dambe, poduri, etc.