Laborator Cercetări Complexe a Scoarţei Terestre

Institute of Geology and Seismology

Şef laborator:

Leonid Romanov, doctor habilitat în ştiinţe geologice şi mineralogice

Colaboratori ştiinţifice:

  • Olga Bobrinschi - doctor in ştiinţe geologo mineralogice
  • Vasile Neaga – colobarator ştiinţific
  • Nicolai Samahvalov – colobarator ştiinţific
  • Igor Nicoara – colaborator ştiinţific
  • Cristina Mogorici – doctorandă
  • Victor Pocatilov - inginer

Contacte:

Institutul de Geologie şi Seismologie
Laborator Cercetări Complexe a Scoarţei Terestre
Str. Academiei 3, MD-2028
Tel.: 73 96 45,
e-mail: neagavi@mail.ru, cristinamogorici@gmail.com

Servicii:

  • Servicii în domeniul Geologiei
  • Determinarea mineralogică, paleontologică şi litologică a probelor geologice;
  • Determinarea calităţii Substanţilor Minerale Utile;
  • Elaborarea metodelor noi de utilizare raţională a substanţelor minerale utile autohtone.