Centrul de Seismologie Experimentală

Institute of Geology and Seismology

Sef de laborator:

Ilieş Ion, cercetător ştiinţific, şef Centru de Seismologie Experimentală

Potential stiintific:

Simonov Nina, cercetător ştiinţific.
Alexeev Igor, cercetător ştiinţific.
Burluţcaia Antonina, inginer.
Borodatîi Ion, inginer.
Mocanu Dinu, inginer.
Tanas Andrian, inginer.
Alaev Boris, inginer, staţia seismică „Cahul”.
Ilieş Olga, inginer, staţia seismică „Cahul”.
Ţicău Tudor, inginer, staţia seismică „Leova”.
Naşco Valentina, inginer, staţia seismică „Leova”.
Niculiseanu Dumitru, , inginer, staţia seismică „Giurgiuleşti”.
Vasilev Alexandru, inginer, staţia seismică „Soroca”.
Inclusiv 12 tehnicieni

Contacte:

str.Gheorghe Asachi, 60/3,
tel.739669, fax.739688,
ilies@mail.renam.md,
www.igs.asm.md, http://igs.asm.md/node/72

Serviciile oferite

  • Schimb de date seismice cu instituţii similare din alte ţări şi cu Centre Internaţionale.
  • Înregistrări digitale ale evenimentelor locale, regionale şi teleseismice.
  • Informarea operativă despre producerea unui cutremur cu magnitudinea mai mare de 4.7 grade Richter a Căilor Ferate a Moldovei, a factorilor de decizie la nivel naţional şi a mass mediei.
  • Obţinerea de date instrumentale (accelerograme) pentru proiectarea şi realizarea construcţiei seismorezistente.
  • Monitorizarea exploziilor produse la lucrările de dobândire a materiei prime din cariere.
     

 

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Staţii seismice continue bandă largă Quanterra 330. Centrul de date digitale seismologice

 


 

Staţii seismice inginerice în clădiri dotate cu CMG-5TD

 

Accelerometre digitale CMG-5TD

 

  


Tomograf seismic  digital Tromino-Grilla

 

 

Înştiinţarea operativă a factorilor de decizie la nivel naţional, a Căilor Ferate din Moldova şi a mass mediei despre producerea cutremurelor cu magnitudini mai mari de 4,7 scara Richter. Prezentarea informaţiei despre evenimentele locale (cutremure, explozii) instituţiilor naţionale interesate şi centrelor internaţionale seismice. 

 Prestarea  de date (accelerograme) necesare pentru seismologia inginerească, în proiectarea şi realizarea de clădiri seismorezistente.

 

Înregistrarea şi expertiza influenţei exploziilor, executate în carierele din R.Moldova,  asupra obiectelor complexului locativ din localităţile  învecinate şi ale monumentelor naturale

 

Determinarea parametrilor dinamici a construcţiilor şi clădirilor (perioada proprie de vibraţie şi decrementul de atenuare) în scopul evaluării stării acestora