Laborator Seismologie

Institute of Geology and Seismology

Şef laborator interimar:

Ghinsari Victoria, doctor in ştiinţă f.m.

Colaboratori ştiinţifici:

Stepanenko Nila - doctor in ştiinţă f.m
Slusari Boris - doctor in ştiinţă geologice
Kordoneţ Vladlen – inginer
Borş Sergiu - inginer

Contacte:

Tel.: 73 71 79,
e-mail: ginvictoria@yandex.ru

Servicii:

  • Servicii în domeniul Seismologiei
  • Microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, terenurilor de construcţii de importanţă deosibită;
  • Determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii, amplasate pe terenuri cu condiţii geotehnice complicate;
  • Măsurări ale amplitudelor undelor seismice şi vibraţiilor de diferite provenenţe, localizaţia surselor lor;
  • Determinarea caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii podurilor şi alt.

 

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Tehnică de calcul cu capacităţi sporite de calcule teoretice, modelări numerice

Zonare seismica a teritoriilor;

Servicii de consultanţă prind construcţia în or. Chişinău;

Servicii de consultanţă prind structura geoogică  şi geotectonica  teritoriului RM